انجام خدمات رنگ کنیت ساختمان در تهران

رنگ آمیزی نمای ساختمان  بدون داربست  و با روش طناب یکی از بی دردسر ترین کارها در مقایسه با داربست و … می باشد.رنگ آمیزی قسمت های مختلف از قبیل:

رنگ آمیزی نمای ساختمان، رنگ آمیزی نمای سیمانی، رنگ آمیزی نمای آجری، رنگ آمیزی پنجره ها و قابها، رنگ آمیزی نرده های حفاظتی،

 رنگ آمیزی دیوارها، رنگ آمیزی سطوح داخلی و رنگ آمیزی سطوح خارجی و …

را به شرکت ارتفاع کاران صنعت نما پایداربسپارید.

انواع رنگ هایی که برای نقاشی نما استفاده می شود عبارت اند از:

  • رنگ پرایمر مخصوص نما اکریلیک
  • رنگ صنعتی اپو ی
  • رنگ مولتی کالر
  • رنگ کنت

و سایر رنگ ها.

که این موارد از بهترین رنگ ها برای این خدمات می باشند.

فرهاد خسروی: ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴     ۰۹۳۵۱۶۳۰۵۳۰مشاهده متن کامل ...