فهرست مطالب: بررسی بیمارستان آیت الله زنجان، پاو وینت

تاریخ ایجاد 13/02/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 25   قیمت: 6800 تومان     تعدادمشاهده  1


پاو وینت با موضوع بیمارستان آیت الله زنجان،
 
 
بخشی از مطالب:
 
طراحی بیمارستان با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی و همزمان با آن گسترش و تنوع احتیاجات  بیمارستان کار بسیار با اهمیت و مشکل و پیچیده ایی است.
 
موقعیت بیمارستان آیت الله  
نحوه استقرار بخش های مختلف مرکز
از ویژگی های بارز پروژه می توان به موارد زیر اشاره نمود
دیاگرام طبقه همکف 
دیاگرام طبقه اول 
دیاگرام طبقه دوم 
دیاگرام طبقه چهارم 
دیاگرام طبقه پنجم 
دیاگرام طبقه (1- ) زیرزمین 
دیاگرام طبقه (2- ) زیرزمین 
zoom a
zoom b
دیاگرام بخش اورژانس 
دیاگرام بخش اورژانس تروما  (اطفال، مامایی و قلب)  
دیاگرام بخش سوختگی  
دیاگرام بخش آزمایشگاه 
دیاگرام اداری (طبقه دوم)
دیاگرام تقسیم بندی  فضاها در بخش های بستری 
دیاگرام بخش جراحی 
دیاگرام بخش مراقبت های ویژه


کلمات کلیدی مرتبط:
, پاو وینت ,با ,موضوع , بیمارستان , آیت الله , , زنجان، , , ,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی میلاد پاو وینت
بررسی معماری بیمارستان پاو وینت
بررسی بیمارستان و فضاهای موردنیاز پاو وینت
بررسی بیمارستان پاو وینت
بررسی مطالعات معماری بیمارستان پاو وینت
روند طراحی در بیمارستان پاو وینت
بررسی معماران مدرن پاو وینت
بررسی و معرفی اورژانس پاو وینت
بررسی ریزفضاها و استانداردهای بیمارستان،پاو وینت
بررسی تاسیسات بیمارستانی پاو وینت
بررسی دیاگرام و ارتباط فضای بیمارستان پاو وینت
بررسی اصول و معیارهای مکان ی مراکز درمانی و بیمارستانی، پاو وینت
بررسی تاسیسات و حریق در بیمارستان پاو وینت
,بررسی کامل آی سی یو icu بیمارستان, پاو وینت
, بررسی تحلیل بیمارستان لاله, پاو وینت
, بررسی سرانه طراحی برنامه فیزیکی بیمارستان, پاو وینت
, بررسی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی بیمارستان, پاو وینت
, بررسی بیمارستان رسول اکرم رشت, پاو وینت
, بررسی عملکرد بیمارستان , پاو وینت
, بررسی آشنایی با ریز فضاهای بیمارستان , پاو وینت
مشاهده متن کامل ...