برای سفارش یا دریافت نمونه صوت کتاب

های اختصاصی روان شناسی ما در تلگرام پیام دهید

09365981840

در تلگرام پاسخ گوی شما هستیم

.1188جامعه شناسی ادبیات، روبر اسکا یت، مترجم مرتضی کتبی
1189. جامعه شناسی ارتباطات، باقر ساروخانی
1190. جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، جعفر سخاوت
1191. جامعه شناسی انحرافات، حبیب احمدی
1192. جامعه شناسی به زبان ساده، صادق زیباکلام
1193. جامعه شناسی پست مدرنیسم، اسکات لش، مترجم حسن چاووشیان
1194. جامعه شناسی تاریخی خانواده، مترجم حمید الیاسی
1195. جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، غلامرضا ، عادل ابراهیمی
1196. جامعه شناسی جنگ، مترجم هوشنگ فرخجسته
1197. جامعه شناسی خ مگی؛ تحلیل جامعه شناختی ضحاک ماردوش، علی رضاقلی
1198. جامعه شناسی دین، ملکم همیلتون، مترجم محسن ثلاثی
1199. جامعه شناسی دین، یوآخیم واخ، مترجم جمشید آزادگان
1200. جامعه شناسی سازمانها
1201. جامعه شناسی معاصر
1202. جامعه شناسی ، حسین بشیریه
1203. جامعه شناسی ، سید بیوک محمدی
1204. جامعه شناسی ، مترجم ابو الفضل قاضی
1205. جامعه شناسی ، مترجم منوچهر صبوری
1206. جامعه شناسی ؛ نقش نیروهای اجتماعی در زندگی ، حسین بشیریه
1207. جامعه شناسی شناخت ما شعلر، منوچهر آشتیانی
1208. جامعه شناسی صنعتی، نیره توکلی ، (پیام نور)
1209. جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، حسن ملک
1210. جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، حسن ملک، (رودکی)
1211. جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، مترجم جواد افشار
1212. جامعه شناسی کار و شغل، رسول ربانی
1213. جامعه شناسی معاصر آلمان، ریمون آرون، مترجم مرتضی ثاقبفر
1214. جامعه شناسی نخبه کشی؛ قائم مقام، کبیر و مصدق، علی رضاقلی
1215. جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، مترجمان باقر ساروخانی, منوچهر محسنی
1216. جامعه شناسی، آنتونی گیدنز، مترجم منوچهر صبوری
1217. جامعه مدنی و توسعه در ایران، حسین بشیریه
1218. جامعه و سیاست؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی ، مترجم منوچهر صبوری
1219. جریانها و سازمانهای مذهبی ایران، رسول جعفریان
1220. جریانهای اصلی در مار یسم، (جلد 1 و 2) لشک کولاکوفسکی، مترجم عباس میلانی
1221. جریانهای بزرگ در تاریخ شه غربی، مترجم حسین بشیریه
1222. جزوه مبانی سیاست و حکومت نوین، (جلد 1) محمود کت
1223. جزوه نظریه های اجتماعی، (2) عباس ولید کاظمی
1224. جنگ شکر در کوبا، ژان پل سارتر، مترجم جهانگیر افکاری
1225. جنگ و ضد جنگ، آلوین تافلر و دیگران، مترجم شهیندخت خوارزمی
1226. جهان رها شده، آنتونی گیدنز، مترجمان علی اصغر سعیدی، یوسف حاجی عبد الوهاب
1227. چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، مترجم علیرضا طیب
1228. چرا انسانها شورش میکنند، مترجم علی مرشدیزاد
1229. چهار قدرت بزرگ، مترجم عبد الحسین شریفیان
1230. خداوندان شه ، (جلد 1) ممترجم جواد شیخ ال ی
1231. خداوندان شه ، (جلد 2) مترجم علی رامین
1232. خداوندان شه ، (جلد 3 بخش 1) مترجم علی رامین
1233. خدایگان و بنده، هگل، مترجم حمید عنایت
1234. د جامعه شناسی، یوسف اباذری
1235. خودکشی، امیل دورکیم، مترجم نادر سالارزاده ی
1236. درآمدی بر جامعه شناسی ایران، علیرضا ازغندی
1237. درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، حسین ابو الحسن تنهایی
1238. درآمدی به جامعه شناسی، بوروس کوئن، مترجم محسن ثلاثی
1239. درباره تقسیم کار اجتماعی، مترجم باقر پرهام
1240. درسهایی در فلسفه علم الاجتماع، عبد الکریم سروش
1241. دستنوشته های اقتصادی و فلسفی 1844، کارل مار ، مترجم حسن مرتضوی
1242. دموکراسی بازدارنده، نوام چامسکی، مترجم غلامرضا تاجیک
1243. ت عقل؛ ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی ، حسین بشیریه
1244. دین قدرت, جامعه، ما وبر، مترجم احمد تدین
1245. ذهن زیبا، ژزف مرفی، مترجم هوشیار رزمآزما
1246. راه فرو بسته، هنری استیوارت هیوز، مترجم عزت الله فولادوند
1247. رساله در تاریخ ادیان، میرچا ایلیاده، مترجم جلال ستاری
1248. رشد ، سی. ایچ داد، مترجم عزت الله فولادوند
1249. روابط خارجی ایران؛ ت دستنشانده از 1320 -1357، علیرضا ازغندی
1250. روانشناسی اجتماعی، یوسف کریمی
1251. روانشناسی اعتراض؛ وقتی نه میگوییم احساس گناه میکنیم، مانوئل جی اسمیت، مترجم مهدی قراچه داغی
1252. روح ملتها، مترجم احمد آرام
1253. روشهای جامعه شناسی، مترجم عبد الحسین نیکگوهر
1254. ریشه های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری، برینگ تن مر، حسین بشیریه، رودکی
1255. ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی؛ نقش ارباب و دهقان در پیدایش جهان نو، مترجم حسین بشیریه
1256. ریشه های انقلاب ایران، نیکی آرکدی، مترجم عبد الرحیم گواهی
1257. زمینه جامعه شناسی عشایر ایران، عسگری نوری
1258. زندگی و شه بزرگان جامعه شناسی، لوئیس ای. کوزر، مترجم محسن ثلاثی
1259. ساختار انقلابهای علمی، توماس اس. کوهن، مترجم احمد آرام
1260. سازگاری ایرانی، مهدی بازرگان
1261. سانسور؛ تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم، فریبرز خسروی
1262. سرمایه، کارل مار ، مترجم ایرج اسکندری
1263. سنت و مدرنیسم، صادق زیباکلام
1264. سنگفرش هر خیابان از طلاست، مترجم محمد سوری
1265. سیر شه در غرب، سعید صادقی
1266. شرقشناسی، ادوارد سعید، مترجم عبد الرحیم گواهی
1267. شک آینده، الوین تافلر، مترجم حشمت الله کامرانی
1268. شهر در گذر زمان، ما وبر، مترجم شیوا کاویانی
1269. فراسوی چپ و راست، آنتونی گیدنز، مترجم محسن ثلاثی
1270. فرهنگ رنسانس در ایتالیا، یاکوب بورکهارت، مترجم محمدحسن لطفی
1271. فرهنگ ، داریوش آشوری
1272. فرهنگ و یت در غرب، محمدرضا کاشفی
1273. فلسفه امروزین علوم اجتماعی، مترجم خشایار دیهینی
1274. فلسفه علوم اجتماعی، آلن راین، مترجم عبد الکریم سروش
1275. فلسفه علوم اجتماعی؛ بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی، یان کرایب و دیگران، مترجم شهناز مسمیپرست، محمود متحد
1276. فهم علم اجتماعی، راجر تریگ، مترجم شهناز مسمیپرست
1277. قدرت؛ نگرشی رادیکال، استیون لو ، مترجم عماد افروغ
1278. قرارداد اجتماعی، ژان ژاک روسو، مترجم غلامحسین زیرکزاده
1279. کشتگان بر سر قدرت، مسعود بهنود
1280. گزیده ای از آثار آنتنیو گرامشی
1281. لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط، آنتونی آربلاستر، مترجم عباس مخبر
1282. ما چگونه ما شدیم؛ ریشه ی علل عقبماندگی در ایران، صادق زیباکلام
1283. مبانی ارتباطات جمعی
1284. مبانی سیاست؛ جامعه شناسی ، (جلد 1) عبد الحمید ابو الحمد
1285. مبانی علم اقتصاد، محمود روزبهان
1286. مبانی نقد اقتصاد ، (جلد 1 و 2) کارل مار ، مترجم باقر پرهام، احمد تدین
1287. مبانی و اصول علم اقتصاد، ید الله دادگر، تیمور رحمانی
1288. مدرنها، رامین جهان بدلو
1289. مدرنیته ایرانی، روشنفکران و پارادایم فکری عقب ماندگی در ایران، تقی آزاد ارمکی
1290. مدرنیته و شه انتقادی، بابک احمدی
1291. مدرنیته و مدرنیسم، حسینعلی نوذری
1292. مدیریت منابع انسانی و روابط کار، ناصر میرسپاسی
1293. مدیریت، (جلد 1 و 2) مترجم علی پارساییان، سید محمد اعر
1294. مسائل اقتصادی جهان سوم، احمد ساعی
1295. مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک، (1 و 2) ریمون بودن، مترجم باقر پرهام
1296. مکتبها و احزاب ، فرشید
1297. منتقدان فرهنگ؛ از آرنولد تا ویلیام، ضیاء موحد
1298. موج چهارم، رامین جهان بدلو مترجم منصور گودرزی
1299. موج سوم، الوین تافلر، مترجم شهیندخت خوارزمی
1300. ناکارآمدی نخبگان ایران بین دو انقلاب، علیرضا ازغندی
1301. نامه ها و اسناد سید جمال الدین اسدآبادی
1302. نخبگان ایران بین دو انقلاب، علیرضا ازغندی
1303. نخستین رویاروییهای شه گران در ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، عبد الهادی حائری
1304. نظر جامعه شناسان درباره جامعه شناسی، باب مولان، مترجم یوسف نراقی
1305. نظریه اجتماعی کلاسیک، یان کرایب، مترجم شهناز مسمیپرست
1306. نظریه اجتماعی مدرن، مترجم عباس مخبر
1307. نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، جرج ریتزر، مترجم محسن ثلاثی
1308. نظریه های امپریالیسم، احمد ساعی
1309. نگاهی به تاریخ فردا، مدینانی
1310. ورقهای آینده، الوین تافلر، مترجم عبد الحسین نیکگهر
1311. وضعیت پست مدرن؛ گزارشی درباره دانش، مترجم حسینعلی نوذری
1312. هجرت شه اجتماعی از سال 1930-1965، مترجم عزت الله فولادوند
1313. هنر و جامعه، رژه باستید، مترجم غفار حسینی
1314. یورگن هابر ماس؛ نقد در حوزه عمومی، مترجم حسین بشیریه

برای سفارش یا دریافت نمونه صوت کتاب

های اختصاصی روان شناسی ما در تلگرام پیام دهید

09365981840

در تلگرام پاسخ گوی شما هستیممشاهده متن کامل ...