نام ما را ننویسید ، بخوانید فقط
سر این سفره گدا را بنشانید فقط
حُرّم و چکمه سر شانه ام انداخته ام
مادرم را به عزایم ننشانید فقط
صبح م به جهنم بب اما
پیش انظار گن ار نخوانید فقط
پیش زهرا نگذارید خج بکشیم
گوشه ای دامن ما را بتکانید فقط
حقمان است ولی جان اباعبدالله
محضر فاطمه ما را نکشانید فقط
گر بنا نیست ببخشید، نبخشید اما
دست ما را به محرم برسانید فقط
سمت آتش ببری یا نبری خود دانی
من دلم سوخته گفتم که بدانید فقط
.
.
.


پ ن : ارباب حلالم کن...
در بین خَلق شُهـــره شدم من به نام تو
شرمنده ام که موجب بدنامیَت شدم!

+ ۹۷ روز تا محرم...مشاهده متن کامل ...