بازگشت رنو سیمبل به سبد محصولات نگین خودرو


به تازگی رنو سیمبل به لیست فروش محصولات نگین خودرو ؛ رسمی محصولات رنو در ایران اضافه شده است. قیمت مدل 2017 رنو سیمبل در دو تیپ pe و se به شرح ذیل است :

قمیت رنو سیمبل

رنو سیمبل یک خودروی اقتصادی و با ارزش ید بالا در ایران شناخته می شود.

خودرومدلتیپقیمت
سیمبل
symbol
mhb0e9xrsmo5vzkmmcb8.jpg
2017pe105/000/000
2017se110/000/000

مشخصات فنی رنو سیمبل + تصاویرمشاهده متن کامل ...