و زمینی که قسم خورد ش تم بدهد

و زمان چنبره زد کار به دستم بدهد

(علیرضا اذر)

برای اولین بار از ته دل حس دلم میخواهد پسر باشم...موهایم کوتاه باشد.. لباس سفید استین کوتاه و شلوار جین بپوشم.. کفش های اسپورتم خاکی باشد.. و شاید میشد چمدان کوچکی ببندم و هیکل گنده ام را بندازم توی ماشین و بزنم به راه.. تنهای تنهای تنها...

mahshidمشاهده متن کامل ...