در این شرایط به چیزی کارگرتر از هدفون های توی گوش یا قفل در اتاق نیاز است... باید یک انتی ویروس خوب روی مغزم نسب بشود... باید scan بشوند همه drive های مغزم.. باید این فکر های مسموم delete بشوند تا من دوباره روشن بشوم.. تا دوباره پشت میز صبحانه بنشینم تا دوباره به لبخندها لبخند بزنم.. تا دوباره شب ها روی کتاب های شعر غش کنم... باید delete شود تا دوباره زندگی اینجا بالا بیاید!

پ.ن:روزی بود که نباید در این مقطع از زندگی میرسید

mahshidمشاهده متن کامل ...