خوشم می اید از دعا .. خوشم می اید از مشکلاتم را گردن یک نامرئی انداختن... خوشم می اید از خواستن و هی خواستن و دلخوشی های کوچکی که کلمه ی خدا با خود می اورد... اصلا مطمئن نیستم که به چه چیز هایی باور دارم ولی دعا حس خوبی دارد...

_برات دعا میکنم که...

+نه! اصلا نمیخوام دعا کنی!

_چی؟ چرا؟؟ تو خواهشا واسه من دعا کن،فقط اینبار چون خواهش دعا کن!

+نه اصلا دلت و به اینا خوش نکن.. ببین میتونستم الکی بگم باشه و تمومش کنم ولی نمیخوام دلت به اینا خوش کنی.. مهشید اون چیزی که تو براش تلاش کنی اتفاق میفته نه چیزی که براش دعا کنی. ازین توهم بیا بیرون خواهشا.. من تو بدترین شرایظ هم دعا ن .. و میبینی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، همه چیز به من بستگی داشت...

_ولی دعا به من ارامش میده

+این توهمی که میخوای توش زندگی کنی.. مثه وقتی خیال بافی میکنی... میخوای تو خی باشی جای اینکه واسش تلاش کنی.. این واست راحت تره

_ولی من میرم مسجد هوس دعا کنم..

+ولی من نمیرم

_تا حالا هیچ وقت ازت خواهش نکرده بودم

+گفتم که نه! نمیرم..

mahshidمشاهده متن کامل ...