تئاتر... زندگی شیرین نوجوانی من... یک جای من توی همین هنر های مختلف گم بود و هی میرفتم پیدایش کنم... و حالا بیخیال ان جایی که گم است دارم میروم که اینجایی که گم نیست را گم کنم... و دیگر چیزی نمانده تا در تاریکی محض غلط زدن...

توضیح ع : کمی بعد از ر***ن در هنر تئاتر 1388

mahshidمشاهده متن کامل ...