با نام و یاد خداوند متعال و حکیم

د با عشق چون گردید دمساز به نام او چو شد هر جمله آغاز

فــــــراوان نکته ی ناگفةته دانی هــــزاران گنـج پیدا می توانی

سخن را با نام و یاد خدای مهربان وعزیز آغاز می نمایم . ستایش خداوند متعال سزاوار است که نعمتهای بسیار فراوانی دراختیار ما قرارداد و این سپاس جزء در راه او بودن ،برای او بودن و زیستنی که برای شکرگزاری او باشد چیزی دیگر نخواهد بود. از خداوند عظیم و مهربان کمک می طلبیم عاقبت بخیر و در راهش ثابت قدم بمانیم .

همه دوست دارند در جامعه ای که در آن زندگی می نماید بتوانند نقشی در جهت تحقق پیشرفت مادی و معنوی داشته باشند، امروزه با پیدایش ارتباطات گسترده فناوری اینترنت بستری جهت ارتباط بین انسانها در یک شبکه اجتماعی بزرگ فراهم گردیده جا ماندن از این حرکت و پیشرفت ،ملال آور و غیر قابل توجیه بوده و فرصت بوجود آمده درجهت تبادل شه و هرآنچه که نیاز هست دیگران در باره آن بدانند را می بایست غنیمت شمرده و با آن همراه بود .

باشد که ما هم در چشم اندازی که برای خود ترسیم نموده ایم با کمک همه عزیزان موفق باشیم (انشاالله) .مشاهده متن کامل ...