گزارش رسمی مرکز رشد صادق علیه السلام در نقد حکمرانی آموزش 2030 با تمرکز بر سند چارچوب اقدام پاریس 2015 منتشر شد.

آنچه در این گزارش می خوانیم:

حکمرانی چیست؟

ماهیت اسناد بین المللی

از دستورکار جهانی ٢٠٣٠ برای توسعه پایدار تا سند ملی آموزش ٢٠٣٠ ایران

حکمرانی آموزش ٢٠٣٠

ضعف ها و خلاهای داخلی

دستورکار آتی پیشنهادی برای ایران

عرف سازی آموزش ٢٠٣٠ از زاویه حقوق بین الملل

تحلیل های موضوعی از سند آموزش ٢٠٣٠ : عد به مثابه برابری

تحلیل های موضوعی از سند آموزش ٢٠٣٠ : آموزش فراگیر

جریان شناسی تاریخی آموزش ٢٠٣٠

برای دریافت مطالب بیشتر در خصوص حکمرانی آموزش 2030 به این کانال تلگرام مراجعه فرمایید:


https://t.me/governance2030 کانال حکمرانی آموزش 2030مشاهده متن کامل ...