اجرای زنده در مراسمات عروسی،توبد،پایان خدمت توسط محمدحیدری

گروه موسیقی سئوگی افتخار دارد با بیش از 10 سال سابقه در زمینه ی اجرای زنده موسیقی در خدمت هم استانیهای عزیز باشد(اذربایجان شرقی و ای نزدیک آذربایجان غربی)

هر نوع نوازنده و سازی دوست داشته باشید داریم و میاریم با با کیفیت ترین تجهیزات. نوازنده ارگ؛ نوازنده ویولون،نوازنده ضرب؛نوازنده گیتار، نوازنده باغلاما به همراه خواننده خوش صدا محمد حیدری. نمونه کار ها در صفحه اینستاگرام: mohammadheydarie     تلفن تماس: 09148449266


ابر برچسب های مطلب:

عروسی خوی، عروسی در مرند، عروسی یام مرند، جشن تولد مرند، جشن خدمت سربازی مرند، عروسی شبستر،عروسی تبریز؛ خواننده از تبریز، عروسی مرند،جشن عروسی در مرند، عروسی روستاهای مرند،عروسی شهرمرند، عروسی مرند،عروسی تبریز،عروسی یامچی،عروسی کش رای،خواننده یامچی،خواننده مرند،خواننده تبریز،خواننده زنوز،عروسی زنوز
عروسی مرکید،عروسی لیوار؛ عروسی کشسرای؛عروسی گلین قیه، عروسی دورجان؛ عروسی زرغان، عروسی جواش ، عروسی اردکلو، عروسی خاروانا"عروسی گلجار"عروسی کندلج"عروسی زنوزاق"عروسی جلفا"عروسی علمدار"عروسی ها هر"عروسی اوریان تپه"عروسی ملایوسف"عروسی دیزج"عروسی دیده بان" عروسی گله بان" عروسی قمیش اغل" عروسی فارفار" عروسی لیوار" عروسی زنجیره" عروسی انامک" عروسی محبوب اباد" عروسی پیربالا"عروسی تازه کند"عروسی درق" عروسی انامق" عروسی اسپیران" عروسی مایان"عروسی الوار"عروسی الوار سفلی" عروسی الوار علیا" عروسی اسفهلان" عروسی اناخاتون" عروسی یکه توکان" عروسی مرند"عروسی توابع مرند" عروسی دوگیجان"عروسی اذربایجان"عروسی اذربایجان شرقی"عروسی  کوه کمر"عروسی گلین قیه" عروسی ت اباد" عروسی بنگی"عروسی بنگین" عروسی حجوان"عروسی هو ان" عروسی ابرغان"عروسی نوه دی" عروسی کوللی "عروسی نوجه ده "عروسی ارزیل"عروسی گلاخور" عروسی قینر"عروسی الن "عروسی طرزم"عروسی مرزآباد"عروسی سینداخور"عروسی میلی "عروسی میلی مرند"عروسی میلی خاروانا" عروسی ورزقان" عروسی قره داغ" عروسی بیارا" عروسی سیه رود"عروسی خسروشاه"عروسی سردری"عروسی سردرود"عروسی ولیعصرتبریز"عروسی روستاهای مرند"عروسی روستاهای تبریز"عروسی ساری تپه " عروسی یکن"عروسی ارباطان" عروسی یکان دیزج"عروسی یکان" عروسی یالقوزاغاج"عروسی قره اغاج" عروسی یالدور"عروسی اغ زمین" عروسی ویلا"عروسی سفره خانه"نوازنده سفره خانه"خواننده سفره خانه" عروسی رگان"عروسی زرقان"عروسی پیام مرند" عروسی دیزج مرند"عروسی دیده بان مرند" عروسی تازه کند مرند" عروسی کش رای"عروسی زنوز" عروسی مهتراحمد"عروسی مهتراحمد صوفیان"عروسی صوفیان"عروسی چله خانه"عروسی چله خانا صوفیان" عروسی امند"عروسی اوغلی" عروسی اوغلی تبریز"عروسی ایوند"" کهل"عروسی کوهول"عروسی مارالان"عروسی ابوریحان تبریز"عروسیجواش" عروسی حواش مرند" عروسی بناب مرند"عروسی الن مرند"عروسی قینر"عروسی ت آباد مرند" عروسی روستای ت آباد" عروسی کلو" عروسی کلو مرند" عروسی گون او"عروسی گون او مرند" عروسی گون اوو" عروسی کولی مرند" عروسی شهرستان مرند"عروسی دهات مرند" عروسی قنبرچشمه" عروسی ناصرابادمرند" عروسی ایستگاه مرند" عروسی یکن مرند"عروسی فهمیده مرند"خواننده کش رای، عروسی آغ زمین مرند" عروسی اسلمز"عروسی اسلمز مرند" عروسی میناخوی مرند" عروسی در مرند"خواننده از مرند" خواننده های مرند" خواننده عروسی مرند


مشاهده متن کامل ...