http://uupload.ir/files/8yvt_%d8%a8%d8%a7_%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4.jpg

با تلاش و همت شهرداری لولمان و شورای ی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تسطیح و زیرسازی بلوار شهید میرزایی لولمان (مسیر لولمان به لشت نشاء ) اقدام نموده است.

http://loleman.ir/?p=10949

شهرداری لولمان

lolemanirمشاهده متن کامل ...