کاش یکی پیدا میشد که وقتی می دید گلوت ، ابر داره و چشمات، بارون. جای اینکه بپرسه : چته ؟ چی شده ؟ بغلت کنه و بگه: گریه کن ...

من که قبول ندارم،بهتره بگیم کاش یکی پیدا میشد وقتی داری گریه میکنی بیاد بغلت کنه و بخندونتت تا آروم بشی....مشاهده متن کامل ...