واژه آخرین مطالب، مقالات و اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در واژه بخوانید

غار و اشکفت در کوهای سندگان و آثار گذشتگان
درخواست حذف اطلاعات
درکوه مشرف به گودناز و داغباشی که از مراتع روستا ی سندگان میباشند اشکفتی وجود دارد بنام اشکفت "وولی" یا "والی" که کوزه ش ته های فراوانی در قسمت بالای آن که غار مانند میباشد وجود دارد و آثار باستانی عظیمی در این گود که روزگاری مس ی و دارای لوله کشی آب بوده موجود است که در چند سال اخیر توسط افراد غیر حرفه ای که به دنبال گنج بودند صدمات فراوانی دیده. در ضمن غار داغباشی هم دراین کوه واقع شده که بنا به گفته اهالی هنوز ی موفق به رسیدن به انتهای ان نگردیده و در اکثر کوههای اطراف روستا چاله های کوچکی در دل سنگ حفر نموده اند تا با جمع شدن آب در این گودیها پرندگان از آن استفاده کنند و این حرکت نشان میدهد که مردمان دوران های گذشته به حیات وحش به دیده احترام می نگریستند. مراتع گود ناز در شرق این روستا واقع شده و باغات باشتی در شمال شرقی، روزگاری قصبه ای بود به همین نام که بین دو کوه واقع شده بود و چشمه ای هم در بالای دره که هنوز هم وجود دارد، که بعدا این قسمت بر اثر رانش زمین کل روستا و مردمانش در اعماق زمین فرو رفتندبنا به روایات مردمان این روستا زنگنه ای بودند حتی این دره هم از دست گنج یابان ناشی در امان نماند و چند چاه در آن حفر نمودند.

دربالای چشمه سندگان کوهی است که پشت آن حرمی شکل و جلو آن مانند دیوار صاف، در گذشته مردم روستا در اطراف هرمی همین کوه س ت داشتند زیرا دردوران گذشته به خاطر نا امن بودن کل منطقه فلارد و ح استراژیکی که کوه به اطراف داشت همیشه از گزند غارت گران در امان بود ،هرچند در بعضی مواقع هم به قافله آنها شبیخون میزدند. همچنین لهگامرگی و لهجونی در غرب روستا قرار گرفته که در قبرستان مبهمی است که مردگان آن را چمباته ی به خاک س اند،تقریبا اکثر این استخوانها پوسیده شده و آثار آن در خاک مثل ریشه درخت میماند بعضی از آنها گوشوارهای سبزرنگ پوسیده و انگشتری در دست و چند عددکوزه و بعضی دیگر چند عدد میخهای 20سانتی سبز رنگ تیر کمان و یک کوزه با آنها دفن گردیده که شخم زدنهای متوالی این زمینها در حال فرو پاشی آثار بر جای مانده از این تمدن گمنام شده .

و اما در زمین های شالی کاریه طایفه ریگی روستایی بنام گل که خان نشین بود وجود داشت که با خشت پخته ساخته شده بود، اجداد این مردم که بالای چهارصد سال قدمت داشتند مال احمدی و ازطایفه محمود صالح طایفه کیان ارثیوبعدها بهداروندها که بنا به دلایلی مانند جنگهای خونین به استان فارس و بوشهر مهاجرت نمودند که توسط خوانین ومالکان بعدی ت یب و به رودخانه ریخته شدو هرز گاهی آثاری مانند سنگ قبر و پی ساختمان در این زمین هامشاهده میشود.مشاهده متن کامل ...
غار و اشکفت در کوهای سندگان و آثار گذشتگان غار و اشکفت در کوهای سندگان و آثار گذشتگان - روستا ,آثار ,وجود ,بعضی ,زمین ,واقع - فلارد طوایف روستای سندگان
چگونه روستایمان سندگان شد
درخواست حذف اطلاعات
درقرون گذشته زنی که مالک این قسمت از خاک فلارد بود و صنم جان نام داشت سدی بر جلوی چشمه بنا نمود. پس از اتمام ساخت سد آب رودخانه تغییر مسیر داده و نزدیک به چهار کیلومتر به طرف جنوب و در قسمت دره نییک و در زیر کوه کت سیاه مشرف به سندگان جاری گشت. ( پتروشیمی در دره نییک در حال احداث میباشد.)

ساخت این سد توسط این زن سرانجام باعث گشت به این قسمت از خاک فلارد سد صنم جان که بعدها سندیجان، سندجان و امروز سندگان گفته شود.مشاهده متن کامل ...
چگونه روستایمان سندگان شد چگونه روستایمان سندگان شد - سندگان ,قسمت - فلارد طوایف روستای سندگان
طوایف و خانوارهای مقیم سندگان
درخواست حذف اطلاعات
روستای سندگان محل س ت چهار طایفه و خانوارهای که از دیگر مناطق به این روستا مهاجرت نموده و دارای فامیلهای بیژنی باوری سبزواری مرادی جلیلی رفیعی زیل قنبری نظری خلیلی سلطانی جنتی پور انداخت کیانی الماسی محمدی صمیعی شیدای مقدم رستمی ریگی رئیسی تیموری زاهدی سعیدی خواجه که هر کدام از این فامیلها از تبار طایفه ای بزرگ که به دلایلی به این روستا نقل مکان نمودند.مشاهده متن کامل ...
طوایف و خانوارهای مقیم سندگان طوایف و خانوارهای مقیم سندگان - فلارد طوایف روستای سندگان
طایفه ریگی
درخواست حذف اطلاعات

گروه ی این قوم بزرگ، مقیم لردگان رااز قوم بزرگ ممسنی وابسته به اتحادیه سکایی پارتی که در سیستان، کرمان و فارس اقامت داشتند که در زمان تیمور گورگان به سبب مقاومت و جنگیدن بر علیه او از سیستان به سمرقند در آسیای میانه و لرستان، اراک در غرب ایران تبعید گردیدند که عده ی زیادی از آنها در دوره های بعد به ویژه زمان نادرشاه به وطن خود بازگشتند اما عده ی دیگر نسب آنها را به میربولان سپه سالار معروف نادرشاه که با ترفند نظامی توانست راه هندوستان رابرای نادرشاه باز گرداند میدانند.ریگی های سندگان بیشتر از اولاد اسماعیل می باشند و عده ای از آنها هم از اولاد رحیم و شریف که همه آنها نوادگان نصرالله گپ وفامیلی شان رفیعی میباشد بیشتر آنها در قسمت پایین روستا س ت دارند و با اهالی روستای گرداب سفلی و ریگی های قرح و اهالی ریگ لردگان هم نژاد میباشند. این طایفه زیر مجموعه جانکی سرد سیر وریگی بختیاری جز ایل هفتلنگ محسوب میشوندمشاهده متن کامل ...
طایفه ریگی طایفه ریگی - ریگی - فلارد طوایف روستای سندگان
طایفه جلیلی
درخواست حذف اطلاعات
اص جلیلیهای سندگان به قوم بزگ لرکی که مکان اولیه انها بین دو رودارمندودوپلان وبا جلیلیهای لردگان منجیها بارزیها ال احمدیها خلیلی وطهماسبیهاهم نژاد بوده جلیلیهای سندگان دو اولاد که عده ای از اجداد سلیمان وعده ای از اولاد غریب میباشندعده ای لرکیها را ترک وعده ای دیگر لر می دانند بعضی از بزرگان لردگان اص جلیلیهارابویر احمد ی که درزمان کریم خان زند به لردگان تبعید شدند .اما انچه مسلم است این طایفه جز سرشاخه اصلی جونکی سردسیر زیرمجموعه ایل سترگ بختیاروند میباشدوتعصبات شدیدی نسبت به بزرگان بختیاری دارند . لرکیهای مهاجرت کرده به بختیاری دراصل لرهای ن شیراز بودند که با کریم خان زند به شیراز امده بودند و از ترس اقا محمد خان جنایتکار به قشقایی ها پناه اورده بودند به محض اولین فرصت دوباره به وطن خود بختیاری برگشتند . جلیلیها از باب بهداروند و ایل هفت لنگ میباشندمشاهده متن کامل ...
طایفه جلیلی طایفه جلیلی - بودند ,جلیلیهای ,جلیلیهای سندگان - فلارد طوایف روستای سندگان
طایفه مال احمدی.(بویراحمدی نویی )ومیلاسی
درخواست حذف اطلاعات
اص عده ای ازاین فامیل به طایفه بزرگ نویی استان کهگیلویه وبویراحمد میرسدایل نویی یکی از ایلات چهارگانه (چهاربنیچه) جاکی میباشد این ایل روزگاری طولانی با اقتدار ودرایت خاص بزرگانش دارای قلمرو وسیعی در کهگیلویه و بویراحمد وزمانی به چنان اقتداری رسید که سکه بنام خان خود زدند که این کار انها به مذاق ت مرکزی خوش نیامد وحدود یکصد شصت سال پیش درگیریهای درون ایلی از یک طرف وحمله بویر احمدیها باعث فروپاشی ایلی این قوم شد فامیل این قوم مقیم سندگان وفلارد سبزواری وبیژنی میباشد و از اجداد ساتیاروبختیار وباسبزواریهاوبیژنیهاونیکبختهای مال خلیفه هم نژاد میباشند جد نیکبختها کرد برادر ساتیاروبختیا ربود .

درزمان حاج حسینقلی خان قوامپور که اصلن ازطایفه تیرگیر میباشدهنگامی که خان بزرگ بختیاری به فلارد امده بود سراغی از طایفه مال احمدی مقیم فلارد پایین میگیرد وخان فلارد که که بادرایت وتدبیر خاص خودوبدون خون ریزی توانسته بودمقام خانی را ازاولاد نامدار خان منجزی سلطانیهای سندگان ومال خلیفه خارج نمایدواکثر طایفه مال احمد به قشقایی مهاجرت نمودن راد ایل نویی ومیلاسی را به عنوان مال احمدی معرفی نماید

که چندی بعد باعث حمله بختیاریها به فلاردشد که خوانین فلارد به لرکش پادنا نزد خان قشقایی پناهنده شدند . که بعدا یکی از بزرگان نویی پیش خان فلارد رفته وبه او گفت یا بنر مثل شیر یا بارکن بریم گرمسیر یا بریم پیش که خان به تهران وپیش میروند وخانی رادر خانواده خود تثبیت میکند خان در این سفر بادختر پهلوان مهدی تهرانی ازدواج مینماید که نامش بی بی کشور مادر مرحوم محمد قلیخان قوامی میباشد بعدها خوانین فلارد به ویژ ه حاج داراب خان که مردی عادل وموردقبول کل فلاردی ها بود در تمامی جنگهای ایل بختیاری شرکت داشت این دوره را میتوان فع رین دوره فلارد نام برد.

در ضمن این ایل مال احمدی مقیم سندگان ومالخلیفه فرق دارد با مال احمدی بهداروند .مشاهده متن کامل ...
طایفه مال احمدی.(بویراحمدی نویی )ومیلاسی طایفه مال احمدی.(بویراحمدی نویی )ومیلاسی - فلارد ,احمدی ,طایفه ,میباشد ,نویی ,سندگان ,خوانین فلارد ,نویی ومیلاسی ,احمدی مقیم - فلارد طوایف روستای سندگان
آخرین عناوین جستجو شده
دیده بان بلاگ مقام حضرت عباس ع نزد ائمه ع طراحی سایت شخصی از نزول آدم و حوا به زمین تا قیامت کبری بخش اول دیونه بازی های عاشقانه 435443 اطلاعات ارتباطات فناوری فناوری اطلاعات ارتباطات تاثیرات تاثیرات استفاده هفتم پودمان کاروفناوری پایه ارتباطات تاثیرات استفاده ببینید انیمیشن بایرن مونیخ دست نیافتنی تر از همیشه به نظر می رسد مسیر قهرمانی یاران گواردیولا شرح کامل واقعه عاشورا از مقتل لهوف1 آهنگ جدید حامد همایون بنام میروم سرانجام پس از چهار ساعت و نیم مذاکره شبانه بر سر میزان افزایش مزد کارگران رقم ۱۷ درصدی پیشنهادی وضعیت سید جلال چه می شود حق ا حمه تدریس در کلاس های چند پایه ابت کی واریز می شود حذف آیت الله و آیت الله العظمی از سایت مرجع عالیقدر تکرار یه قصه پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن 12تیر آهنگ جدید حامد همایون بنام نگاهم کن حاجی دوست ت و ساله واسه دخترای واسه پسرش ماشین شاسی خاطرات یک دانشجوی فیزیک بررسی انواع پایان نامه تولدت مبارک مهسا جان تور مشهد ویزه اسفند آهنگ جدید مهدی یراحی به نام اذان بدانم باشد فردا فریدون مشیری خانه تکانی پاور پوینت کتاب تفکر کلاس هفتم درس چگونه زمان را مدیریت کنیم 341836 از درون یک عمر در آشوب بودن ساده نیست اجاره سوئیت مبله آپارتمان مبله در گرگان کارنامه بسیار بد امید در سال شوخی شیمیایی سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.