گزارش طرح توجیهی، فنی و اقتصادی طرح دودی و شور ماهی

گزارش-طرح-توجیهی-فنی-و-اقتصادی-طرح-دودی-و-شور- -ماهی

گزارش طرح توجیهی، فنی و اقتصادی طرح دودی و شور ماهی،
در قالب pdf و در 60 صفحه، شامل:

فصل اول:
خلاصه مطالعات فنی و اقتصادی

فصل دوم:
معرفی محصول طرح

فصل سوم:
مطالعات فنی و ی طرح

فصل چهارم:
بررسی های مالی و اقتصادی طرح

فصل پنجم:
محاسبه شاخص های مالی

 فایلمشاهده متن کامل ...