چکیده مطالعات امکان سنجی طرح تولید شیره ما

چکیده-مطالعات-امکان-سنجی-طرح-تولید-شیره- ما

چکیده مطالعات امکان سنجی طرح تولید شیره ما،
در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

آشنایی با میوه ما به عنوان منبع اصلی تهیه محصول
فرآورده های ما
شیره ما
برآورد میزان عرضه و تقاضای شیره ما در کشور
مقایسه عرضه و تقاضا و برآورد میزان کمبود محصول در بازار
روش تولید شیره ما به صورت صنعتی
نقشه های استقرار و نقشه های فرآیند
جداول و تحلیل های مالی

 فایل


مشاهده متن کامل ...