نمی دانم چرا پس از شکایتی که نزد ' بازرسی شهرداری تهران '، داشته و از مزاحمتها و جرائم دستفروشان و متکدیان آن در حق مسافران، گله نموده بودم و اکنون، چند روزیست بازرسان سازمان، با حضورشان، تا حدودی، کارمندان آن مکان را وادار به جمع آوری آنها، نموده اند، عصر دیروز، بین ساعت ۱۷ - ۱۸، یکی از کارمندان ایستگاه متروی ' شادمان ' که در دشمنی با اینجانب و ایجاد مزاحمت، سابقه ای طولانی دارد چنان به خشم آمده که از محل کارش، در اتاق کنترل، به روی سکوی روبرو، آمده و با نشان دادن من، به همکارش، شروع به صحبت ، نمود. قطعا، این حرکت به تنهائی، حرکتی تحریک آمیز بود که در نهایت، به نگاههائی خیره و طلبکارانه، مبدل گشت.

مثل اینکه جمع آوری دستفروشان و متکدیان مترو برای ایشان، بسیار خسارت بار بوده است. در حقیقت، از یک آبشخور، آب می خورند.

ولی جمع آوری این باند خلافکار به این زودیها، به پایان، نخواهد رسید و نیاز به شکایات و پیگیریهای پی در پی و متعدد شما شهروندان تهرانی به ' سازمان بازرسی شهرداری تهران '، خواهد داشت. برای شکایت حضوری و کتبی، می توانید به ' سازمان بازرسی شهرداری تهران ' - واقع در خیابان ' بهشت ' - مراجعه کرده و یا برای ثبت شکایت تلفنی، با شماره ۱۸۸۸، تماس حاصل نمائید.

تضمینی وجود ندارد قربانی بعدی این جمعیت اراذل و اوباش شما نباشید.مشاهده متن کامل ...