یک پیشنهاد عالی به پیرزن متکدی ۶۷ ساله سنندجی که اخیرا، بابت تکدیگری، دستگیر و مقادیری طلا و پول از وی، کشف شد:

' سیستم حمل و نقل عمومی مترو ' مدتیست پذیرای حضور گرم باند تب ار دستفروشان و متکدیان داخلی و حتی خارجی می باشد. آن چنان در پناه کارمندان و پلیس مهربان آن، قرار خواهی گرفت که تکدیگری که سهل است، قاچاق فروشی، تحریک مسافران و ایجاد درگیری و دریافت دیه ناشی از آن، پورسانت شناسائی و جذب دختران و ن تنها و مستعد فساد و اء و امثال آن را نیز، می توانی به منابع دیگر درآمد خود، بیفزائی؛ بدون آنکه خطر دستگیری تهدیدت نماید.

البته عاجزانه از مسافران مترو و حتی تهرانیهای غیرمسافر، درخواست می کنم پیش از اضافه شدن عضوی دیگر به این ' باند خلافکار ' و قبل از آنکه شما نیز، به یکی از قربانیان آن، بپیوندید، با شماره ۱۸۸۸، تماس گرفته و یا به صورت حضوری و کتبی، به ' سازمان بازرسی شهرداری تهران ' - واقع در خیابان ' بهشت ' - مراجعه نموده و شکایات خود را از حضور این باند مخوف، در ' سیستم حمل و نقل عمومی مترو '، مطرح کنید.

امید که قربانی بعدی ایشان شما نباشید!مشاهده متن کامل ...