مصاحبه  ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی بعد از اعلام نتایج دعوت به مصاحبه ی از طریق سازمان سنجش و در های برگزار کننده انجام می شود . بعد از ادغام  ی سراسری و  ی آزاد ، سوالات زیادی پیرامون مصاحبه ی در ذهن داوطلبان های سراسری و  آزاد شکل گرفته است که در این مقاله می خواهیم پاسخ مهم ترین آن ها را بدهیم . از آنجایی که باتوجه به ادغام آزمون ی ، کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزمون که مجاز به انتخاب رشته بوده اند می توانستند در انتخاب رشته ی آزاد نیز شرکت کنند بنابراین در این مقاله درباره مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی آزاد هم به نکاتی اشاره کردیم . همچنین از آنجایی که تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی ی برای کلیه داوطلبان ی های سراسری لازم و اجباریست ؛ توصیه می کنیم بعد از این مقاله حتما راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی ی را مطالعه فرمایید .
 در آزمون ی ، سهم مصاحبه 50 درصد و سهم آزمون کتبی نیز 50 درصد می باشد  


نحوه امتیاز بندی مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی


طبق اعلام سازمان سنجش در شیوه پذیرش آموزشی - پژوهشی ، سهم مصاحبه 50 درصد و سهم آزمون کتبی نیز 50 درصد می باشد . از 50 درصد نمره مصاحبه ، 20 درصد آن سهم سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری و 30 درصد آن سهم مصاحبه علمی و سنجش عملی می باشد . در مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی منظور از سوابق آموزشی همان معدل و کیفیت محل تحصیل ، برگزیدگان المیپاد های علمی دانشجویی ، مدرک زبان معتبر و تدریس در مراکز ی می باشد .
فعالبت های موثر در امتیاز سوابق پژوهشی و فناوری در مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی عبارت اند از :  1. مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

  2. گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

  3.  برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

  4. مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

  5. مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی)

  6. تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

  7. کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد


همانطور که در بالا اشاره کردیم سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری مجموعا 20 درصد از امتیاز مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی را به خود اختصاص می دهد که تقسیم این امتیازات بین فعالیت های مذکور در های مختلف تا حدودی با یکدیگر متفاوت است . در کنار سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری ، سهم 30 درصدی مصاحبه علمی و سنجش عملی ، مکمل تاثیر 50 درصدی تاثیر مصاحبه ی است . در این بخش ممکن است برخی ها اقدام به برگزاری آزمون کتبی کنند ولی تمامی ها چه آزمون کتبی داشته باشند چه نه ، قطعا مصاحبه حضوری را در برنامه های خود خواهند داشت .  لازم به ذکر است امتیاز بندی و تاثیر مصاحبه آزاد هم به همین شکل خواهد بود و تاثیر آزمون کتبی و مصاحبه بصورت 50 50 می باشد . در ادامه شما را با جزئیات مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی در های سراسری و آزاد بیشتر آشنا می کنیم .


 
جزئیات مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی های سراسری


بعد از اعلام نتایج دعوت به مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی از طریق سایت سنجش ، در کارنامه هر داوطلب در مقابل هر یک از رشته محل هایی که انتخاب کرده است حدنصاب آن رشته محل و همچنین نمره داوطلب در آزمون ی درج شده است . در هر کدام از رشته محل هایی که نمره داوطلب از حدنصاب درنظر گرفته شده بالاتر باشد داوطلب می تواند در مصاحبه آن شرکت کند . دقت داشته باشید که محدودیتی در تعداد ها برای شرکت در مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی وجود ندارد و به عنوان مثال اگر داوطلبی در تمام انتخاب های خود ، نمره اش بالا تر از حدنصاب شود می تواند در مصاحبه کلیه هایی که انتخاب کرده است شرکت کند . مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی در های سراسری بصورت جداگانه و برای هر در محل همان برگزار می شود . برای اطلاع از زمان مصاحبه ی هر کلیک کنید. برای آشنایی با سوالات متداول مصاحبه ، مقاله سوالات متداول مصاحبه ی را مطالعه کنید.


 محدودیتی در تعداد ها برای شرکت در مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی وجود ندارد جزئیات مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی آزاد


بعد از اعلام نتایج دعوت به مصاحبه ی آزاد ، صرفا برای هر داوطلب مشخص می شود که به مصاحبه دعوت شده یا خیر . پس مانند های سراسری نباید منتظر این باشید که تک تک انتخاب های شما بررسی شده باشد و برای هر یک از هایی که انتخاب کردید نتیجه دعوت به مصاحبه آمده باشد . پس در مصاحبه ی آزاد هر داوطلب باید فقط بعد از اعلام نتایج ی آزاد به این توجه کند که آیا به مصاحبه دعوت شده است یا خیر . دلیل این تغییر در مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی آزاد در این است که در  آزاد مصاحبه ی بصورت متمرکز و صرفا در های آزاد تهران انجام می شود و درواقع هر یک از های آزاد تهران در قالب یک حوزه برای مصاحبه ی عمل می کنند و ی که در آن دعوت به مصاحبه می شوید هیچ ارتباطی به محل قبولی نهایی شما ندارد . برای آشنایی با سوالات متداول مصاحبه آزاد ، مقاله سوالات متداول مصاحبه ی آزاد را مطالعه کنید. 


 منبع : مصاحبه ی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی


 
مشاهده متن کامل ...