شعر خوانی| کاش کمی گریه مجالم دهد

شاعر ولایی محسن سلطانی

دریافت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر خوانی| ی م ع حرم

شاعر ولایی محسن سلطانی

دریافت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روضه خوانی حضرت زهرا(س)

دریافت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمینه| بی تو زهرا روز من شب نمیشه

پیشنهاد

دریافت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنگین| سرمو رو خاک پای تو میزارم

دریافت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنگین| دیده آنگاه که با اشک ملاقات کند

دریافت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شور| به جلال و عزت خدا قسم

پیشنهاد

دریافتمشاهده متن کامل ...