در رابطه میان زن و مرد،برابری و و رابطه وجود دارد که نیازِ یکی به دیگری به دلیل زنده ماندن نیست.


اما در رابطه ای که شما با فرزندتان دارید، دو انسانِ نابرابر، یکی محتاج که دیگری میتواند احتیاجِ آن یکی را برآورده کند، و ریشه و هدفِ ندارد.


بنابراین همه احساس ها یکی نیستند.اما زمانیکه به عشق میرسیم، عشق یکه خواه است.


شما تمامی فرزندانتان را دوست دارید اما نمیتوانید در آنِ واحد عاشق چهار تا زن یا چهار تا مرد باشید.


اینها دو چیز کاملا متفاوت و مختلف است.


من عشق را فقط و فقط برای رابطه زن و مرد میدانم، روابط دیگر باید نام دیگری داشته باشند.مشاهده متن کامل ...