رایکان مقاله انگلیسی isi با موضوع کالیبراسیون مدل ترافیک شبیه سازی د با استفاده از روش شبکه های عصبیعنوان فارسی مقاله:

کالیبراسیون مدل ترافیک شبیه سازی د با استفاده از روش شبکه های عصبی


عنوان انگلیسی مقاله:

calibration of microsimulation traffic model using neural network approach

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...