جیم لنز عکاس ایرج همدانی طوطی یک پرنده است


طوطی یک پرنده است

طوطی ها هم میتوانند ژست بگیرند.


عکاس جیم لنز : ایرج همدانیمشاهده متن کامل ...