جیم لنز عکاس ایرج همدانی ابر و گلدون و آسمان

ابر و چند گلدون و آسمان

ابر و گلدون و فلک در کارند تا بچرخند به دوره زمانه تا بگیرند ع ی و ثبت شگد در تاریخش...


عکاس جیم لنز : ایرج همدانیمشاهده متن کامل ...