دارم راه میرم...

یهو یه ص میاد...

- داداش یه ع از ما میگیری؟

- منم میگم چرا که نه؟

دوربینو حاضر میکنم که چشمام میخوره به تو...

کاره دنیارو ببین، من باید از تو وو ی که تورو ازم یده ع بگیرم...

سعی میکنم به روی خودم نیارم

اما،جالب اینجاست،تو حتی منو نمیشناسی...

من همونم، فقط موهام بلند تر شده مثل روز های تلخم ،

چهره ای که ش ته شد و جوونیش بر باد رفت ...

پیرش کردی ...

دیگه مثل قدیما لبخند رو لبام نیست...

صورت همیشه صافم حالا پر از ریش شده ...

شایدم کلا یادت رفته من کیم...

اصلا چه توقعی دارم...

ولی تو هنوزم مثل گذشته زیبایی ...

یادش بخیر میگفتی نمیتونی ی رو جز من به آغوش بکشی ...

امروز خودم ع ش را گرفتم

- داداش اون دکمه هستش

- بله بله ( چیک چیک)

چه لبخند زیبایی زدی

مثل همون روز که زدی تو ام گفتی تو یه دیونه ای دیونه !!

- داداش ممنون خیلی حال دادی

- خواهش میکنم قابلی نداشت ...

راستی عشقم قابل نداشت ؟؟

یا ثبت خاطره شما ؟؟

یا تنها بودن هام ؟؟

آره قابلی نداشت

راستی داداش نوش جونت !!!...

.
.
.مشاهده متن کامل ...