وقتی با صورت پُر از کف ع میفرستی و میگی"بنظرت اینجوری بزنم خوب میشم رئیس?" ،چی بگم آخه?با تو چیکار کنم من آخه?


بهش میگم تو با این حجم از دلبری باید دختر میشدی،میخنده و میگه دست پرورده ایم به هرحال!!!مشاهده متن کامل ...