رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: 100دستگاه شتاب نگاری از یکی از کشورهای اروپایی برای پایش گسل های ز له تهران


یداری شده است.


 100 دستگاه برای پایش گسل های تهران یداری شد


«محمد شکرچی زاده» امروز (دوشنبه) در جمع خبرنگاران افزود: دستگاه های شتاب نگار در حال ورود به کشور است تا با نصب آنها، فعالیت گسل های ز له تهران بیشتر کنترل شود. ادامه مطلب...مشاهده متن کامل ...