آغاز رزمایش نظامی مشترک و عربستان در شمال این کشور یکشنبه (دیروز 11 مارس) رزمایش مشترک نیروی زمینی عربستان سعودی و تحت عنوان «دوستی 2018» در بخش شمالی عربستان آغاز شد. این چهارمین رزمایش مشترک تحت عنوان دوستی (friendship exercise) میان دو کشور است.بر اساس این گزارش، این رزمایش چند هفته با هدف تقویت روابط نظامی  میان عربستان و ، تحکیم همکاری و هماهنگی مشترک، همسو اقدامات و برنامه‌ها، بهبود سطح فرماندهی در میدان نبرد در شرایط جنگ‌های احتمالی و آزمایش شیوه‌های متعارف و غیرمتعارف ادامه خواهد داشت. ادامه مطلب...مشاهده متن کامل ...