اولین سالگردعروج زنده یادعلی معلم صبح دوشنبه دوشنبه برگزار شد

اولین سالگردعروج زنده یادعلی معلم فردا دوشنبه برگزار می شود

مراسم اولین سالگردعروج زنده یادعلی معلم صبح امروز دوشنبه21 اسفنددرقطعه هنرمندان بهشت زهرا(س)برگزارشد. اتوبوسهاساعت 9.30 صبح از ساختمان شماره 2خانه سینما (خیابان طالقانی تقاطع وصال) به مقصد محل برگزاری مراسم حرکت کرد. و جمع کثیری از اهالی خانه سینما در این مراسم شرکت کرده و فرزندش امید یاد و خاطره او را زنده نگاه داشت و گفت من سعی می کنم با ساختن کوروش کبیر کارهای ناتمام او را به انجام برسانم مشاهده متن کامل ...