?? چهارشنبه‌سوری هم در #بطن خود حامل #حقایق موجه و ارزشمندی است که بنظر می‌رسد وجه آن به افاتی هم آلوده گشته است. راه‌حل آن افه‌ز مبین و مستمر است نه خط بطلان کشیدن بر آن و این سلسله نوشتار گامی‌ست در این مسیر توحیدی.


???? ایرانیان #هوشمند و #هدفمند برای گرامیداشت عنصرهای حیاتی پیرامون خود، #جشن و #سور ب ا می‌کرده‌اند تا آن بزرگداشت (شکر نعمت) در حوزه اجتماعی، #نهادینه گردد. ادامه مطلب...مشاهده متن کامل ...