مهام داره میاد ما تو صلحیم :) اما خب امیدوارم تنها بشم. تنها عکاسی راحت تر میکنممشاهده متن کامل ...