پیرو اطلاع رسانی مورخ نهم اسفند نود و شش سازمان استان، جهت ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره آموزشی "گزارش نویسی" به آگاهی ین گرامی که در دوره عنوان شده ثبت نام نموده اند می رساندمشاهده متن کامل برگزاری کارگاه  تخصصی آموزشی گزارش نویسی حرفه ای

بهترین کتاب آزمون نظام ی شهرسازی


پیرو اطلاع رسانی مورخ نهم اسفند نود و شش سازمان استان، جهت ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره آموزشی "گزارش نویسی" به آگاهی ین گرامی که در دوره عنوان شده ثبت نام نموده اند می رساندمشاهده متن کامل برگزاری کارگاه  تخصصی آموزشی گزارش نویسی حرفه ای

بهترین کتاب آزمون نظام ی شهرسازیمشاهده متن کامل ...