شد ـهـ بعضی وقتا یهو دیگه دوستشــ نداشتهـ باشی!؟

به خودت می گی اصلاً واسه چیــ دوستش دارم!؟

مگه کیهـ !؟

مگه واسمــ چیکار کرده!؟

مگه چیــ داره که از همه بهتر باشه!؟...

بعد به خودت می خندی که اصلاً واسه چی اینقدر خودتو اذیت کردی!؟

یهو .. یه چیزی یادت میاد ...

یه چیز خیلی کوچیکــ...

یه خاطرـهـ...


یه حرف ...


یه لبخند ...


یه نگاه ...


و بعد ...

همین ...

همین کافیه تا به خودت بیای و مطمئن بشی کهـ

.نمی تونی فراموشش کنیمشاهده متن کامل ...