بررسی طرح جامع شهر تربت جام، pdf

تاریخ ایجاد 13/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 67 قیمت: 5900 تومان تعدادمشاهده 1


تُربَتِ جام (کوتاه:جام، به معنای: شهرِ آرامجای احمد جامی) مرکز شهرستان تربت جام و یکی از ای کهن اسان بزرگ است که اکنون در استان اسان رضوی واقع شده است. نام کنونی شهر از تربت شیخ احمد جام برگرفته شده است. البته به گفته برخی از منابع، در زمانهای گذشته از ارتفاعات اطراف، این شهر به شکل جام دیده می شده است. از این رو نام این شهر را تربت جام (سرزمین جام مانند) نامیدند. در طول تاریخ ناحیه کنونی شهرستان تربت جام و مرکز آن با نام پوژگان، بوزجان و جام نیز شناخته می شده است.

در این بخش گزارش کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری از مطالعات طرح جامع شهر تربت جام که توسط ین مشاور معماری و شهرسازی زیستا تدوین گردیده برای قرار داده شده است. این گزارش مطالعاتی با فرمت pdf و در 67صفحه می باشد.


کلمات کلیدی مرتبط:
در این بخش گزارش کلیات , ,ضوابط و مقررات , ,ساختمانی , ,شهرسازی , ,شهر و مناطق , ,خاص شهری , ,مطالعات طرح جامع , ,شهر تربت جام , ,توسط ین مشاور , ,معماری و شهرسازی , ,زیستا تدوین , , , ,گزارش مطالعاتی , ,فرمت pdf و در 67صفحه,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی طرح توسعه و عمران(جامع) شهر تیران، pdf
بررسی طرح جامع شهر گلستان، pdf
بررسی خلاصه گزارش طرح جامع شهر تبریز، pdf
بررسی گزارش پ ند غیر عامل طرح توسعه و عمران(جامع) شهر تبریز، pdf
بررسی بازنگری مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان، pdf
بررسی طرح جامع و تفصیلی شهر مرودشت، pdf
بررسی طرح توسعه و عمران(جامع) شهر قوچان، pdf
بررسی طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ، تفصلی شهر فسا، pdf
بررسی طرح توسعه و عمران(جامع) شهر مامونیه ، pdf
بررسی طرح جامع شهر سرخس، pdf
بررسی گزارش پایه شهر لالجین ، pdf
بررسی طرح جامع شهر بهبهان به همراه گزارش خلاصه آن، pdf
بررسی گزارش طرح انجام و تهیه طرح جامع شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، pdf
بررسی طرح جامع شهر شوش، pdf
بررسی طرح جامع و تفصیلی شهر لنگرود، pdf
بررسی طرح جامع و تفصیلی شهر کازرون، pdf
بررسی طرح جامع شهر مسجد سلیمان، pdf
بررسی طرح جامع شهر مشهر، pdf
بررسی طرح جامع شهر اهواز، pdf
بررسی طرح جامع و تفصیلی شهر سبزوار، pdf
مشاهده متن کامل ...