بررسی طرح جامع و تفصیلی شهر کازرون، pdf

تاریخ ایجاد 12/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1200 قیمت: 5900 تومان تعدادمشاهده 1


طرح جامع شهری

طرح جامع شهری عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مس ی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.[۱]
طرح تفصیلی
طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد

در این بخش گزارش خلاصه مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهر کازرون که توسط ین مشاور امکو تدوین گردیده، برای قرار داده شده است. این گزارش مطالعاتی در 120 صفحه و با فرمت pdf می باشد.


کلمات کلیدی مرتبط:
گزارش خلاصه , مطالعات طرح , جامع و تفصیلی ,شهر کازرون ,توسط ین ,مشاور امکو , تدوین , , ,گزارش مطالعاتی ,120 صفحه , فرمت , pdf,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی طرح جامع شهر مسجد سلیمان، pdf
بررسی طرح جامع شهر مشهر، pdf
بررسی طرح جامع شهر اهواز، pdf
بررسی طرح جامع و تفصیلی شهر سبزوار، pdf
بررسی طرح جامع شهر کاشان، pdf
بررسی طرح بازنگری طرح تفصیلی مناطق 4 و 10 شهر اصفهان، pdf
بررسی گزارش شناخت و تحلیل محله شاهین در منطقه 5 تهران ,word
بررسی گزارش شهر فامنین استان همدان ,word
بررسی گزارش شناخت منطقه 18 شهر تهران ,word
بررسی گزارش شناخت منطقه 19 شهر تهران، pdf
اطلاعات پایه سرشماری سال 85 شهر تهران به تفکیک منطقه، ناحیه و محله,excel
معرفی مجموعه کامل یازده جلدی فرهنگ جغرافیایی ایران(آبادی ها)، pdf
بررسی طرح توسعه اصفهان تاریخی(بازنگری طرح تفصیلی مناطق 1 و3 اصفهان)، pdf
بررسی بازنگری در طرح تفصیلی شهر اصفهان(مناطق 5 و 6 )، pdf
بررسی بازنگری در طرح تفضیلی شهر اصفهان(مناطق 7 و 8 )، pdf
بررسی سند راهبردی توسعه محله حسن آباد زرگنده، pdf
بررسی سند راهبردی توسعه محله سید خندان، pdf
بررسی سند راهبردی توسعه محله داودیه، pdf
بررسی سند راهبردی توسعه محله ونک، pdf
بررسی سند راهبردی توسعه محله امانیه، pdf
مشاهده متن کامل ...