بررسی مدل های تصمیم گیری چند شاخصه با عنوان روش یا مدل saw، پاو وینت

تاریخ ایجاد 12/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 12 اسلاید قیمت: 5900 تومان تعدادمشاهده 2


در این روش پس از پس از تعیین ضریب اهمیت شاخص ها بر اساس نظرات تصمیم گیرنده یا استفاده از روش های تعیین وزن مثل آنتروپی شانون، بردار ویژه و روش کمترین مجذورات موزون ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها را به دست می آوریم و بیشترین میزان آن ها را به عنوان گزینه بهینه در نظر می گیریم.

در این بخش پاو وینتی در مورد مدل های تصمیم گیری چند شاخصه با عنوان روش یا مدل saw برای قرار داده شده است. این پاو وینت در 12 اسلاید تدوین شده است در ذیل فهرست مطالب و همچنین شمایی کلی از اسلایدهای آن آورده شده است.


فهرست مطالب:
• هدف روش
• شرح روش
• مثال
o ماتریس تصمیم
o گام 1
o گام 2
o گام 3
o گام4


کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینتی ,مورد مدل های ,تصمیم گیری ,چند شاخصه ,عنوان روش ,مدل saw , , پاو وینت ,12 اسلاید,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی گذرهای پیاده،پاو وینت
بررسی خلاصه کتاب برنامه ریزی ای جدید از کرامت الله زیاری، پاو وینت
بررسی مکان ی پارک و فضای سبز،پاو وینت
بررسی خلاصه گزارش طرح جامع شهر سمنان، پاو وینت
بررسی روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس(topsis)، پاو وینت
بررسی سیر شه ها در شهرسازی- فرانک لوید رایت، پاو وینت
بررسی ارتباطات(آمد و شد) شهری، پاو وینت
بررسی ضوابط و راهنمای طراحی شهری پاو وینت
بررسی راهنمای طراحی شهری برای بانوان در فضای شهری پاو وینت
بررسی, تحلیل فضای شهری میدان 17 شهریورشوشتر پاو وینت
بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری، پاو وینت
بررسی تحلیل فلکـــــــــــــه ی اهواز پاو وینت
بررسی تحلیل فلکه باطنی شهرستان شوشتراستان خوزستان پاو وینت
بررسی تحلیل فضا های شهری (تراکم) پاو وینت
تحلیل مبلمان شهری، پاو وینت
بررسی مکتب فرهنگ گرا در شهرسازی، پاو وینت
بررسی ,تحلیل فضای شهری زیتون کارمندی اهواز,فلکه چیتا تا پارک,پاو وینت
تحلیل استراتژی توسعه شهری (cds) و ابعاد اقتصادی، پاو وینت
تحلیل و خلاصه کتاب طرح ها و برنامه های شهرسازی - مصطفی بهزادفر، پاو وینت
تحلیل سیر شه ها در شهرسازی با موضوع رم کولهاس و جهانی شدن، پاو وینت
مشاهده متن کامل ...