بررسی کاربرد مدل تولید داده در مدلسازی اقلیم آینده، پاو وینت

تاریخ ایجاد 12/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 17 اسلاید قیمت: 5900 تومان تعدادمشاهده 2


کرمان (نام منطقه ای در پارسی باستان: کارمانیا[۷] کارمانا) یکی از کلان ای ایران و مرکز استان کرمان پهناورترین استان ایران درجنوب شرقی این کشور واقع است. جمعیت این شهر طبق سرشماری بر اساس آمار سال ۹۵ معادل ۶۳۴۱۳۲ نفر بوده است. کرمان یکی از پنج شهر تاریخی ایران است.[۸] وسعت شهر کرمان حدود ۱۳۰۰۰ تار است و به دلیل وسعت شهری و جمعیت کرمان، این شهر جزو کلان ای ایران طبقه بندی شده است. حاشیه نشینی مهمترین مشکل کلانشهر کرمان است.[۹] کرمان در حال تبدیل شدن به شهری الکترونیکی است و این شهر به عنوان پایلوت ت الکترونیک انتخاب شده است و در برنامه های توسعه کشور باید به شهری الکترونیکی تبدیل شود.[۱۰][۱۱][۱۲] شهر کرمان با ۱۷۵۶ متر ارتفاع از سطح دریا، سومین مرکز استان بلند و مرتفع ایران محسوب می شود.[۳] و همین امر باعث اعتدال نسبی هوای شهر کرمان در تابستان شده است.

در این بخش پاو وینتی در مورد کاربرد مدل تولید داده در مدلسازی اقلیم آینده با عنوان" کاربرد مدل تولید داده در مدلسازی اقلیم آینده استان کرمان جهت پایش و پیش آگهی خش الی با استفاده از شاخص د برای دوره 2039-2010" برای قرار داده شده است.این پاو وینت در 17 اسلاید تدوین شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین تعدادی از اسلایدهای نمونه آن آورده شده است.

فهرست مطالب:
• پیامد های ناشی از تغییر اقلیم
• مدلسازی های اقلیمی
o تعریف مدلسازی اقلیمی
o هدف از مدلسازی اقلیمی
• روش های ریزمقیاس نمایی
• مدل lars-wg
• مراحل مدلسازی
• نتایج مدلسازی
• کاربرد وجی مدل های تولید داده در پایش خش الی های 30 سال آینده
• شاخص د
• نتایج
• نقشه ها


کلمات کلیدی مرتبط:
پیامد های ناشی ,تغییر اقلیم ,• مدلسازی ,اقلیمی ,o تعریف مدلسازی اقلیمی ,o هدف ,مدلسازی اقلیمی ,• روش های , ریزمقیاس نمایی ,• مدل lars-wg ,• مراحل مدلسازی ,• نتایج مدلسازی,
مقالات مرتبط در این دسته
پاو وینت خیابان شریعتی تهران - آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی
پاو وینت بررسی معماری مجتمع های مس ی مختص اقشار کم درآمد
پاو وینت تحلیل و بررسی جداره های شهری بابلسر
پاو وینت بررسی شهرسازی،معماری،اقلیمی،تاریخی،اجتماعی شهر اصفهان
پاو وینت مطالعات شهری اهواز
پاو وینت بررسی و نقش زمینه گرایی در شکل گیری معماری پایدار
پاو وینت شناخت و تحلیل محدوده فلکه ارم شیراز
مشاهده متن کامل ...