به بعضا از عوارض قرعه به اسم مردی افتاده که گرفتگی سرویس بهداشتی ها را بر طرف می نماید . به لحاظ اینجانب ما در معاش امروزه بایستی روش های کهن را کنار نهاده و با خلاقیت و پشتکاری دیگر نسبت به رفع مشکلاتمان مبادرت نماییم . با این وجود در حالی که خیلی از مردان مسئولیت هجوم سوارانشان را بر عهده میگیرند , فاقد یک طرح و برنامه می باشند که با استعمال از آن به گرفتگی دستشویی ها یورش کنند!  لوله بازکنی تو فرنگی

برای امداد به ما که یاد بگیریم چطور به نحوی اثر گذار گرفتگی دستشویی را رفع کنیم , اینجانب ( رد ( را از ( ردوروتر ( فراخوانده و نظراتش را جویا شدم . این ها پیشنهاد های اویند : 

بازدارنده از مالامال شدن کاسه دستشویی گردید : در صورتی به لحاظ میرسد که آب احتمالا از کاسه سرویس بهداشتی سرریز شود , ( رد ( پیشنهاد می نماید که د وش مخزن دستشویی را با حداکثر سرعتی که احتمالا بردارید و روزنه آبراه ( flapper ) دستشویی را ببندید . روزنه , آب را از مخزن رها کرده و وارد کاسه می نماید . در ح ی که شما نگرانید که فشار جریان آب شرایط خیر را برای سرکشی آن مهیا آورد , پیشین از کشیدن سیفون , د وش بالای آن را بردارید . سپس شما می توانید یک دستتان را نزدیک روزنه آبراه ( flapper ) بگیرید در حالی که با دست دیگرتان آبریز ( flusher ) را فشار می دهید . در دقایقی که آب در حالا بالا داخل شدن است شما آمادگی دارید که سرکشی آن را فروبنشانید . 

یک دستی عالی تهیه و تنظیم نمائید : با برطرف شدن آشفتگیتان , زمان آن رسیده که دستیتان را بدست بگیرید . برای به کارگیری کارآمد از یک دستی , نیاز است که در بین آن و فاضلاب شیوه کاسه دستشویی تا آنجا که احتمالا شکاف و منفذ قابل مشاهده ای وجود نداشته باشد . های دستی فنجانی - قیفی شایسته ترین دستی هایی میباشند که میتوانند به این خواسته استعمال شوند . آنان دستی هایی می باشند که زایده یا این که یک تکه مازاد دارند; افزوده شده به کف فنجان لاستیکی . 

دستیتان را گرم نمائید : دستی های شق و محکم به نیکی گونه های قابل انعطاف و انعطاف پذیر کار نمیکنند . دستیتان را قبلی از به کارگیری تحت آب گرم بگذارید . این دستور لاستیک آن را قابل انعطاف می کند;امری که به شما یاری می نماید که به طور کامل فاضلاب خط مش کاسه دستشویی را فارغ از وجود شکاف و منفذ قابل رویت م ن آن و دستی به طور کامل بپوشانید . 

بدرستی بزنید : دستی را به فاضلاب رویه کاسه دستشویی بچسبانید ;طوری که تماما شکاف آن را بپوشاند . ( رد ( می گوید که اکثر اوقات مردمان در هنگام زنی صرفا به فشار زیر بردن اعتنا دارا هستند . در حالی که عقب زدن آن نیز تماما دارای اهمیت است . یک سری ضربه عالی بالا و زیر به وارد نمائید و آبریز ( flusher ) آب زیر فشار را گشوده نمائید . در صورتی که آب کاسه سرویس بهداشتی زلال شد , شما با موفقیت گرفتگی آن را بر طرف نموده اید . در ح ی که آب کاسه دستشویی مجدد استارت به بالا داخل شدن کرد , روزنه آبراه را ببندید تا آب وارد آن نشود . زنی را تکرار فرمایید و توالی گشودن آبریز و تولید جریان آب پرفشار را تا رفع گرفتگی بدون نقص ادامه دهید . 

سر درگوشی لوله کش : آب داغ و منزه کننده ظرفشویی طولانی تر کنید . قبلی از این که استارت به زنی نمائید , تعدادی فنجان آب داغ را به درون کاسه سرویس بهداشتی بریزید . پس از انجام این کار چندین دقیقه ای را در انتظار بمانید . در ریختن آهسته آن , گرما آغاز به مفتوح موادی که ادله گرفتگی می باشند , می نماید . هنگامی این کار با زنی همراه شود , رفع گرفتگی خیلی , خیلی راحت خیس خواهد بود . گرمای حاصل از آب داغ گهگاه تایم ها فارغ از زنی گرفتگی را بر طرف می نماید و براین اساس به کار گیری از آن تاکتیک خیر و خوبی برای مواردی است که شما در منزل دوستتان میباشید و رغبت ندارید که با دستپاچگی و خج حاصل از درخواست دستی مواجه گردید . 

همینطور منزه کننده خودرو ظرفشویی را بیشتر کرده و اذن دهید با آب داغ ادغام شود . صابون بخوبی می تواند به رفع گرفتگی ها امداد کند . 

برای گرفتگی های شدیدتر از دیلم استعمال فرمائید : در صورتیکه پمپ دستی کار نمی کند , ( رد ( می گوید که وقتش رسیده که گرفتگی را با دیلم برطرف نمائید . دیلم وسیله ای کابل مثل است که شما از روش شکاف سرویس بهداشتی به آن حرکتی ما یچی می دهید;حرکتی که یاری می نماید تا گرفتگی برطرف شود . دیلم در اکثر وقت ها ابزار فروشی ها یافت می شود . 

برای به کارگیری از یک دیلم آن را از روش شکاف دستشویی به ذیل نبی و به آن حرکتی ما یچی بدهید . این کار با چرخانیدن نوع ای که در دست گرفته اید آغاز میشود و تا توقف تکان دیلم ادامه می یابد . با توقف , شما به گرفتگی رسیده اید . دیلم یا این که گرفتگی را گشوده می نماید و یا این که به آن گیر می نماید . در شرایطی که شما شم می کنید که ادله گرفتگی به دیلم قلاب شده است , آن را خارج بکشید . هر ی که به انتهای دیلم چسبیده بود را به دور بیندازید . به تو تان ی ری عالی بزنید تا سختی ها باقی مانده را نیز برطرف نماید . آب پرفشار!شزم!آب کاسه دستشویی زلال شده است! 

زمانی که لوله کش را صدا می زنید : زمان هایی موجود است که عملکرد شما افاقه نمی کند . چطور بدانید کی وقتش می شود که ماهر ها را به امداد بگیرید و از آنان بخواهید که با گرفتگی نزاع کنند؟ ( رد ( می گوید که در ح ی که هنگامی شما آب را با فشار گشوده می کنید , در دوش ها و سینک ها پس می زند , وقتش شده که یک لوله کش بیاورید . هنگامی شما آب را با فشار گشوده میکنید و آن در وضعیت های تعجب آور و غریب پس می زند , یعنی این که شما با گرفتگی خط با اهمیت روبرو شده اید . خیر دستی و خیر دیلم دیگر به کارتان نخواهند آمد . مشاهده متن کامل ...