تشخیص پارگی و نشتی لوله های زیرزمینی کاری طاقت فرسا است , زیرا آب وجی از این نشتی ها غالباً در حدی نیست که به مرحله رسد و روی زمین چشم شود . دانایی داشتن از نشانه های نشت زیرزمینی برای هر صاحب خانه ای اصلی است . از آنجایی که نشتی لوله های زیرزمینی خاک ملک را سست می کند و سبب ساز ساخت مشکلات مختلف در پی ساختمان می گردد , درصورتی که نشانه های پارگی لوله را بشناسید , می توانید از تولید آسیب های دور از شوخی و پرداخت هزینه های گزاف دوری فرمائید . 

نشانه های ترکیدگی لوله 

مبلغ سرسام آور قبض آب 

در ح ی که مبلغ قبض آب دوچندان بیشتر از ی ری ماه قبل باشد و با صرفه جویی در مصرف آب هم کاهش نیابد , به احتمال فراوان جایی از لوله ای آب داراست هدر می رود . 

کنتور آب 

اعداد کنتور نگرانی درباره ترکیدگی لوله را تایید می کند . 

کپک یا این که قارچ روی دیوارهایی به غیر از دیوار خزینه 

ازآنجایی که کپک و قارچ در محیط های بدون نور و مرطوب پرورش میکند , نشتی لوله های باطن دیوار بستر قابل قبولی را برای رویش کپک و قارچ تولید می کند . به این ترتیب در صورتی که روی دیوارهایی به غیر از دیوار گرمابه این علامت ها را مشاهده کردید , احتمالاً لوله ترکیده است . 

لک شدن , باد یا این که فروریختن دیوارها , سقف و کف 

باد , فروریختن , تاب برداشتن یا این که لک شدن سقف , کف و دیوارهای منزل نماد نشتی لوله های اطراف حیطه فساد است . اما رطوبت فراوان محیط هم می تواند علت این مشکلات باشد . ولی در ح ی که علاوه بر این ها , قبض آب هم بسیار شود و علامتها پیش گفته هم مشاهده شود , بایستی خویش را فراهم تعمیر نشتی لوله نمایید . 

بوی نم و رطوبت 

توده شدن آب راکد و کهنه بوی رطوبت ناخوشایندی را ایجاد می نماید . به این ترتیب در صورتیکه تو را منزه کرده اید , البته هنوز بوی رطوبت از میان نرفته است , حتماً جایی پارگی لوله است که آب از آن بیرون میگردد و در جایی از منزل عده میگردد . 

روش های تشخیص ترکیدگی لوله 

روش اندازه گیری حداقل جریان در شب 

پیشین از هر کاری شیرهای دروازه ای مجتمع را ببندید , اما با این کار آب تمام مجتمع جدا می گردد . بعد از آن آب از روش امکانات اندازه گیری , جریان دست کم به جریان سنج و اندازه گیری میگردد . اندازه گیری یک جریان حداقلی هنگام انقطاع بودن آب , نماد نشتی است . برای اندازه گیری ظریف با جریان سنج قابل حمل بایستی تست روی مفصل صورت بپذیرد . 

روش آ تیک 

رمز ف ی میله آ تیک به کنتور آب , شیر دروازه ای یا این که شیر آتش نشانی فشار داده میشود . بعد کارشناس گوشش را روی دیافراگم ارتعاشی درنظرگرفته شده در رمز دیگر میله میگذارد و به صدای انتقال یافته نشتی گوش می دهد . ولی میله آ تیک تنها معلوم می کند که آیا در حوالی نشتی موجود است یا این که خیر و این روش برای گزینش محل پارگی لوله کاربرد ندارد . 

در شرایطی که از نشت یاب الکترونیک مصرف شود , پیکاپ صدای نشتی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند . پیکاپ روی زمین قرار داده میگردد تا صدای انتقال یافته به تراز زمین تقویت شود و با هدفون شنیده شود . کارشناس پیکاپ را منظم و به آهستگی می دهد تا به نقطه ای رسد که صدا بیشترین شدت را دارااست . این نقطه به عبارتی محل نشتی است . 

روش همبستگی 

در روش هم بستگی برای انتخاب محل نشتی از نشت یاب یک ص استعمال میگردد که از آنالیزور وحدت , سنسور , تقویت کننده و منتقل کننده تشکیل میشود . ابتدا کارشناس سنسورها را دو دو نقطه , مثلا شیر دروازه ای و شیر آتش نشانی قرار می دهد , آن گاه اختلاف زمان تکثیر صدای نشتی را در هر دو سنسور با به کارگیری از آشکارساز محاسبه می نماید . محل نشتی با اعتنا به تاخیر هنگامی , مسافت در بین سنسورها و شدت صدای نشتی آب که از روش لوله منتقل میشود , انتخاب می گردد . روش وحدت این مزیت را داراست که می توان محل نشتی را سوای اعتنا به آشفتگی و سروصدای شهر و عمق لوله های مدفون شده انتخاب کرد . 

نشت یاب زمان کامل 

نشت یاب گونه زمان بی نقص برای گزینش نشتی از این اصل فایده میگیرد که نشتی آب ص پیوسته داراست . این دستگاه صدای انتقال یافته را در یک زمان معلوم ( 10 ثانیه تا 3 دقیقه ) با دو سنسوری اندازه گیری می نماید که به نقاط معلوم لوله های آب در محدوده یک کنتور متصل می گردد . 

این روش ویژگی های بارزی داراست که از آن پاراگراف می توان به تاثیر نداشتن صداهای مصرف آب حین اندازه گیری یا این که مداخله ساخت ن صدای رفت وآمد و داد و فریاد اشاره نمود . به علاوه کار با این دستگاه به مهارت خاصی نیاز ندارد . نشت ی لوله

نشت یاب نوع انتقالی 

از آشکارساز مدل انتقالی برای تشخیص پارگی لوله استعمال میشود . گاز با حجب و حیا هلیوم ترکیب شده با آب یا این که هوا در لوله تزریق می شود و با استعمال از آشکارساز هلیوم بیرون شده از لوله و وارداتی به زمین تشخیص داده میشود . با اعتنا به این اینکه ساز و کار آشکارساز انتقالی , برخلاف نشت ی آ تیک یا این که هم بستگی , بر اساس صدای نشتی نیست , درین روش نشتی های دوچندان جزئی یا این که نشتی لوله های بزرگتر مثل لوله های توزیع دارای اهمیت مدفون شده در عمق زمین هم تشخیص داده میشود . 

دیگر روش های نشت ی  

برای نشت ی علاوه بر دستگاه های نشت ی به دستگاه های دیگری هم برای جستن محل پارگی لوله ها , تست کیفیت آب و اطمینان از یکی بودن آب نشتی و آب لوله کشی هم نیاز است . 

آشکارساز لوله ف ی , آشکارساز لوله غیرف ی و ژنراتور ضربه قوچ اعم از وسایلی میباشند که برای مکان ی لوله به کار برده می شوند . ولی برای این که معین شود آیا آب نشتی به عبارتی آب لوله کشی است یا این که خیر , کارشناس از دستگاه های ساده ای مثل دماسنج آب , آنالیزور کلر مانده , پی اچ متر و آشکارساز ساماندهی یا این که از طریق ظریف اندازه گیری تری هالومتان به کار گیری می نماید . مشاهده متن کامل ...