معظم انقلاب ی در دیدار دست اندرکاران کنگره ی استان سیستان و بلوچستان: شیعه و سنی در در دشوارترین میدان ها کنار یکدیگرند.

به گزارش انجمن رهپویان هدایت، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ی، بیانات معظم انقلاب ی در دیدار دست اندرکاران کنگره ی استان سیستان وبلوچستان که در تاریخ 16 بهمن 96 برگزار شده بود، صبح امروز در محل این همایش در زاهدان منتشر شد.

حضرت آیت الله در این دیدار با اشاره به علاقه عمیق خود به مردم سیستان و بلوچستان، مردم بلوچ را گرم، صمیمی، با صفا و با استعداد، و مردم سیستان را از لحاظ گذشته تاریخی در بین همه اقوام ایرانی، کم نظیر و درخشان توصیف و خاطرنشان د: با وجود این استعدادهای سرشار، در دوران قاجار و پهلوی به مردم سیستان و بلوچستان بی اعتنایی می شد و همین موجب شد که استعدادهای مردم بروز نکند.

ایشان، خدمات انجام شده در این منطقه در سالهای پس از انقلاب را نشانه محبت دوطرفه مردم و نظام دانستند و با اشاره به نیازهای مطرح شده از جانب استاندار در این دیدار افزودند: نیازهای مردم استان همچون آب شیرین کن و خط آهن را باید از طریق مسئولان ارشد تی به طور جدی دنبال کنید و با میدان آوردن بخش خصوصی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز امکان پذیر خواهد شد.

انقلاب ی، سیستان وبلوچستان را همچون استانهای کردستان و گلستان مظهر وحدت ی و الگوی همکاری و زندگی برادرانه شیعه و سنّی برای دنیا دانستند و با تأکید بر هوشیاری در مقابل تفرقه افکنی دشمن گفتند: شهادت یک نوجوان سنّی در دفاع مقدس و یا شهادت یک مولوی اهل سنت به علت دفاع از انقلاب ی به دست ضدانقلاب، نشان می دهد برادران شیعه و سنی در در دشوارترین میدان ها در کنار یکدیگر حاضرند و باید با کارهای فرهنگی و هنری این حقایق و وحدت واقعی را مجسم و نمایان کرد.

حضرت آیت الله ، ایستادگی در مقابل جاهلیت مدرن با وجود تحریم و همه توطئه های نظامی و فرهنگی دشمنان را مرهون قدرت ایمان و فداکاری مردم خواندند و گفتند: مظهر کامل ایمان راسخ در زنجیره ی بسیار مهم ایمان و مقاومت، شهیدان و ایثارگران هستند، بنابراین نظام ی به تعظیم و تکریم نیازمند است.مشاهده متن کامل ...