یکی از را ارهای پایین آوردن میزان مصرف سوخت در خودروی شما در روزهای گرم سال؟ فرض کنید در سرعت ۸۰کیلومتر درحال رانندگی در اتوبان هستید و هوا گرم است اگر در این ح فکر میکنید که طبق باور غلط برخی رانندگان با پایین زدن شیشه ها کمتر به ماشین فشار وارد میشود و سوخت...

ادامه مطلب در لینک

http://ravankaransanat.ir/category/weblog/
مشاهده متن کامل ...