روغن سوزی در موتور خودرو و دلایل بروز آن چیست؟

روغن سوزی به طور کلی به ح ی اطلاق می شود که روغن موتور به اتاق احتراق موتور وارد شود و درنتیجه، به علت بروز حرارت زیاد روغن بخار شده و به همراه دود از اگزوز ماشین خارج شود.

روغن در خودرو وظیفه روان حرکت قطعات ف ی بر روی یکدیگر در موتور را ایفا میکند و وجود آن در موتور خودرو.....

اذامه مطلب در لینک زیر

http://ravankaransanat.ir/category/weblog/مشاهده متن کامل ...