ن برای رسیدن به ، باید رابطه عاطفی خوب با همسرشان داشته باشند

 

چگونه از ی همسرمان باخبر شویم؟
در ن فرایندی پیچیده است و برخی از مردان نمی دانند در یک رابطه طبیعی ن باید چگونه به ی برسند.
یک اورولوژیست در این باره اظهار داشت: «بهترین راه برای درک این مساله، افزایش آگاهی از فیزیولوژی شریک زندگی است. مردان باید بدانند که واکنش همه خانم ها هنگام ی ان نیست و شدت و ضعف دارد. ولی به طور کلی برخی تغییرات را همه خانم ها موقع تجربه می کنند که مهم ترین آنها، ایجاد انقباضات در عضلات کف لگن و رحم، افزایش ضربان قلب و ح فروکش است.»

 

صفری نژاد همچنین گفت: «توجه به این مساله نیز اهمیت بسیاری دارد؛ خانم ها برای رسیدن به ، اولا باید رابطه عاطفی خوب با همسر خود داشته باشند و ثانیا برای رسیدن به ، نیاز به 15-10 دقیقه زمان همراه با تحریکات کافی و موثر دارند اگر این اتفاق نیفتد، مطمئنا خانمی یا ی را تجربه نخواهد کرد.در صورتی که حدود 90 درصد مردان ظرف 2 دقیقه پس از برقراری رابطه می شوند.»

اگر خانمی باوجود برانگیختگی ، تحریک های مناسب و صرف مدت زمان کافی نتواند را تجربه کند، به اختلال در مبتلاست.
منبع : salamaneh.comمشاهده متن کامل ...