مقاله درمورد مراحل حسابداری پیمانکاری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116
مقاله درمورد مراحل حسابداری پیمانکاری

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

*مقاله درمورد مراحل حسابداری پیمانکاری*

مراحل حسابداری پیمانکاری

پروژه دوره کاردانی رشتة حسابداری

خداوندا ، به من شهامتی عطا فرما تا آنچه را که نمی توانم تغییر دهم ، بپذیرم.

توانایی عطا فرما تا آنچه را که می توانم ، تخییر دهم و دی که تفاوت بین این دو را درک نمایم.


تقدیم به یاس های سپید و زیبای زندگیم که زندگی را با تمام زیبائیش از بدو تولد برایم ارمغان آورند و در تمام لحظه ها حامی دیابورم هشتند پدر و مادرمهربانم خالصانه دست های پر مهرتان را می بوسم .


سپاس و قدر دانی

با سپاس فراوان از گرامی آقای آقامحمدی که زحمت زیادی را متقبل شدند و اینجانبان با بهرهگیری از راهنمایی های ارزنده و مفید ایشان توانستیم توفیق نگارش این پایان نامه را به دست آوریم .


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : عملیات پیمانکاری :

- اررکان اصلی عملیات پیمانکاری

- انواع قرارداد های پیمانکاری

- مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

- مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

- ارجاع کار به پیمانکار

- انعقاد قرار داد با پیمانکار

- اجرای کار ( شروع عملیات )

- خاتمه کار

- سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

- بانک و صندوق

- تخواه گردان ها

- حساب های دریافتنی

- حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

- اسناد دریافتنی

- پیش پرداخت ها

- س حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

- دارائیهای ثابت مشهود

- داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

- حسابهای پرداختنی

- اسناد پرداختنی

- پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

- سرمایه

- در آمدها

- هزینه ها

- حساب پیمان

- حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری

- روش کار تکمیل شده

- روش درصد پیشرفت کار

- ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی

- دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

- تعیین سود پیمان تکمیل شده

- انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

- محاسبة صود پیمان نا تمام

- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و س رستان کارگاه

- نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانکاری

- مالیات مقملوع

- مالیات بر در آمد پیمانکاری

- در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری

- مالیات موسسات پیمانکاری

- شرکت های سهامی

- نحوة نگهدای حساب های مالیاتی

- پیش پرداخت مالیات

- مالیات قطعی پیمان ها

- ذخیرة مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی

- ترا مه

- ج بهای تمام شدة کار در جریان ساخت

- گزارش های عملیاتی

- گزارش پیشرفت کار

- صورت حساب صودو زیان

- تراز آزمایشی

حال که به فضل خدای متعال پروژة خود را با موضوع مراحل حسابداری پیمانکاری به اتمام رسانده ایم جای دارد که از زحمات و راهنمایی های بزرگوارانة آقای آقامحمدی کمال تشکر و قدر دانی را نماییم

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

1- مراحل انجام عملیات پیمانکاری

2- حسابهای شرکت پیمانکاری

3- روش های متداول حسابداری پیمانکاری

4- مالیات پیمانکاری

5- گزارش های مالی

6- صورت مسئلة پیمانکاری


پیشگفتار :

تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .


بهترین روش ب درآمد از اینترنت

مشاهده متن کامل ...