• ترجمه مقاله تقویت کننده کم نویز lna) uwb) جهت استفاده 3.1-10.6 ghz در پروسه cmos – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 17, 1396
   ترجمه مقاله تقویت کننده کم نویز lna) uwb) جهت استفاده 3.1-10.6 ghz در پروسه cmos – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک تقویت کننده کم نویز lna) uwb) با ح خطی بالا و کم توان برای کاربرد های 3.1-10.6 ghz در فرآیند های cmos با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شعاع بحرانی عایق بندی در محیط تابش گرمایی – نشریه اسپرینگر

  babazadeفروردین 17, 1396
   ترجمه مقاله شعاع بحرانی عایق بندی در محیط تابش گرمایی – نشریه اسپرینگر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شعاع بحرانی عایق در محیط های تشعشع حرارتی عنوان انگلیسی مقاله: the critical radius of insulation in thermal radiation environment برای رایگان مقاله...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده شناسایی جزیره ای در تولیدات پراکنده با رویکرد قانون مبنای فازی – مجله ieee

  babazadeفروردین 10, 1396
   مقاله ترجمه شده شناسایی جزیره ای در تولیدات پراکنده با رویکرد قانون مبنای فازی – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: را ار قانون مبنای فازی برای تشخیص جزیره ای در تولیدات پراکنده عنوان انگلیسی مقاله: a fuzzy rule-based approach for islanding detection in distributed generation...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر ویژگی سوخت بر ترکیب دوده با احتراق سوخت جامد محلی در اجاق گاز – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله اثر ویژگی سوخت بر ترکیب دوده با احتراق سوخت جامد محلی در اجاق گاز – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر خواص سوخت بر ترکیب دوده تولید شده توسط احتراق سوخت جامد محلی در یک اجاق گاز خانگی عنوان انگلیسی مقاله: the impact of... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله سوده شناسی میکرو/ نانو مصالح mems

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله سوده شناسی میکرو/ نانو مصالح mems

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تریبولوژی میکرو/نانو مقیاس مواد mems، روان کننده ها و وسایل عنوان انگلیسی مقاله: micro/nanoscale tribology of mems materials, lubricants and devices برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر توان در pv – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر توان در pv – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی نقطه توان ماکزیمم در سیستم های فوتولتائیک: مرور روش های مختلف عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking in p ovoltaic (pv) systems: a... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد بر اساس توزیع جابجایی ها و عدم انحراف ها برای مشکل های ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل عنوان انگلیسی مقاله: an... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله طراحی بادزن محوری – مجله waset

  babazadeاسفند 9, 1395
   ترجمه مقاله طراحی بادزن محوری – مجله waset

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انتخاب و طراحی یک بادزن محوری عنوان انگلیسی مقاله: selection and design of an axial flow fan برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کارایی حرارتی کالکتور هوای خورشیدی cpc با آرایش تخت میکرولوله – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 8, 1395
   ترجمه مقاله کارایی حرارتی کالکتور هوای خورشیدی cpc با آرایش تخت میکرولوله – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عملکرد گرمایی یک کالکتور هوای خورشیدی جدید cpc با آرایش تخت میکرولوله گرمایی عنوان انگلیسی مقاله: thermal performance of a new cpc solar air... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری و بهبود عملکرد فتوولتائیک – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 7, 1395
   ترجمه مقاله متد رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری و بهبود عملکرد فتوولتائیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تحلیل و ارتقای کارایی فتوولتائیک با روش رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری غیر خطی عنوان انگلیسی مقاله: analysis and enhancement of pv efficiency...بیشتر بخوانید 

 • مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه ماکزیمم قدرت با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات – مجله ieee

  babazadeاسفند 7, 1395
   مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه ماکزیمم قدرت با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش ردی نقطه حداکثر توان بر اساس آشفتگی و مشاهده ترکیب شده همراه با بهینه سازی ازدحام ذرات عنوان انگلیسی مقاله: a maximum power... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله نانوسیالات پایه آبی با دیتای هادی حرارتی وابسته به دما – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله نانوسیالات پایه آبی با دیتای هادی حرارتی وابسته به دما – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: داده ‌های جدید رسانایی حرارتی وابسته به دما برای نانوسیالات پایه آبی عنوان انگلیسی مقاله: new temperature dependent thermal conductivity data for water-based nanofluids... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزی پیشرفت بسوی اتخاذ تعاریف ساختمان ها با انرژی تقریبا صفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله: essment of the progress towards... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه pv – مجله ieee

  babazadeاسفند 4, 1395
   مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه pv – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش جدید برای ردی نقطه ماکزیمم توان آرایه pv که تحت شرایط سایه جزئی عمل می‌کنند عنوان انگلیسی مقاله: a new technique for... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ردی توان حداکثر آرایه فتوولتاییکی بزرگ مقیاس – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله ردی توان حداکثر آرایه فتوولتاییکی بزرگ مقیاس – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی توان ماکزیمم آرایه های فتوولتاییکی بزرگ مقیاس عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking of large-scale p ovoltaic array برای رایگان مقاله انگلیسی...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله سیستم فتوولتائیک برای طراحی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله سیستم فتوولتائیک برای طراحی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی و عملکرد تجربی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور طراحی شده توسط سیستم فتوولتائیک عنوان انگلیسی مقاله: design and experimental performance of...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ضعیف شدن ولتاژ در صنعت خودرو – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله ضعیف شدن ولتاژ در صنعت خودرو – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افت ولتاژ در صنعت خودرو: آنالیز و راه حل عنوان انگلیسی مقاله: voltage sags in the automotive industry: analysis and solutions برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده آنالیز dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور – مجله ieee

  babazadeاسفند 4, 1395
   مقاله ترجمه شده آنالیز dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ترانزیستورهای نانو لوله کربنی اثر-میدانی برای مدارهای دیجیتال عملکرد بالا: تحلیل و مدلسازی dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور عنوان انگلیسی مقاله: carbon nanotube... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تقاضای انرژی و توسعه اقتصادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 1, 1395
   ترجمه مقاله تقاضای انرژی و توسعه اقتصادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توسعه اقتصادی و تقاضا برای انرژی: یک چشم انداز تاریخی به 20 سال آینده عنوان انگلیسی مقاله: economic development and the demand for energy:... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهبود پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با سیستم برق بادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 1, 1395
   ترجمه مقاله بهبود پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با سیستم برق بادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تقویت پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با استفاده دائم از سیستم برق بادی با سرعت ثابت عنوان انگلیسی مقاله: transient stability improvement of a fixed... بیشتر بخوانید

 • ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 1, 1395
   ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجربه های کاربر نهایی در ساختمان های انرژی صفر عنوان انگلیسی مقاله: end-user experiences in nearly zero-energy houses برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه خورشیدی فتوولتائیک – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه خورشیدی فتوولتائیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی نقطه ماکزیمم توان آرایه های خورشیدی فوتوولتائیک تحت شرایط سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking of partially shaded solar p ovoltaic...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شبیه ساز فتوولتائیک بر اساس مدل هفت پارامتر – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله شبیه ساز فتوولتائیک بر اساس مدل هفت پارامتر – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه ساز بدیع و دقیق فتوولتائیک مبتنی بر مدل هفت پارامتری عنوان انگلیسی مقاله: a novel and accurate p ovoltaic simulator based on seven-parameter model...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شرایط سایه جزئی برای شبیه ساز سیستم pv در سیمولینک matlab – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله شرایط سایه جزئی برای شبیه ساز سیستم pv در سیمولینک matlab – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه ساز جامع سیستم های pv در سیمولینک متلب با ظرفیت شرایط سایه جزئی بر اساس مدل دو دیودی عنوان انگلیسی مقاله: a comprehensive... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده رباتیک اجتماعی کمکی – مجله ieee

  babazadeبهمن 27, 1395
   مقاله ترجمه شده رباتیک اجتماعی کمکی – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تعریف رباتیک اجتماعی کمکی عنوان انگلیسی مقاله: defining socially istive robotics برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد نوین جهت ضربه آبی – مجله asce

  babazadeبهمن 26, 1395
   ترجمه مقاله متد نوین جهت ضربه آبی – مجله asce

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش و مدل عددی جدید برای ضربه آبی (قوچ) عنوان انگلیسی مقاله: new numerical model and technique for waterhammer برای رایگان مقاله انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله توسعه capp برای تزریق پلیمر در ساخت قالب

  babazadeبهمن 26, 1395
   ترجمه مقاله توسعه capp برای تزریق پلیمر در ساخت قالب

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توسعه سیستم فرایند برنامه ریزی با کمک رایانه (capp) برای تزریق پلیمر در ساخت قالب عنوان انگلیسی مقاله: development of the computer-aided process planning...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهبود ثبات سیستم قدرت با tcsc با روش مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذره – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 25, 1395
   ترجمه مقاله بهبود ثبات سیستم قدرت با tcsc با روش مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذره – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش بر اساس بهینه سازی ازدحام ذرات برای افزایش پایداری گذرای سیستم قدرت با tcsc عنوان انگلیسی مقاله: a particle swarm optimization based... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله انتشار انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله جامد شهری – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 24, 1395
   ترجمه مقاله انتشار انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله جامد شهری – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انرژی و سود نشر انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله ‌های جامد شهری: تحلیل سناریوی کربن پایین در ما ی عنوان انگلیسی مقاله: energy and emissions... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده پیکربندی مجدد شبکه جهت مینیم سازی اتلاف قدرت در سیستم توزیع – مجله ieee

  babazadeبهمن 24, 1395
   مقاله ترجمه شده پیکربندی مجدد شبکه جهت مینیم سازی اتلاف قدرت در سیستم توزیع – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حداقل ‌سازی اتلاف توان در سیستم توزیع با استفاده از پیکربندی مجدد شبکه در حضور تولید پراکنده عنوان انگلیسی مقاله: power loss minimization in... بیشتر بخوانید

 • ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 24, 1395
   ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی: مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

  babazadeبهمن 20, 1395
   ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار شبکه حسگر بی سیم با پیکربندی صفر برای ساختمان های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: towards a zero-configuration wireless sensor network architecture for smart... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تعیین معیار با راه حل سه بعدی ناویر – استو – انتشارات وایلی

  babazadeبهمن 20, 1395
   ترجمه مقاله تعیین معیار با راه حل سه بعدی ناویر – استو – انتشارات وایلی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: راه حل های دقیق کاملا سه بعدی ناویر – استو جهت ارزی مقایسه ‌ای عنوان انگلیسی مقاله: exact fully 3d navier-stokes solutions for benchmarking... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد تعیین مقاومت سری جهت سلول خورشیدی‌ – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 20, 1395
   ترجمه مقاله متد تعیین مقاومت سری جهت سلول خورشیدی‌ – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی روش تعیین مقاومت سری برای سلولهای خورشیدی‌ عنوان انگلیسی مقاله: theoretical review of series resistance determination methods for solar cells برای رایگان...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله طراحی سطحی برای افزایش بازده تله نور در سلول خورشیدی سیلی ی – نشریه اسپرینگر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله طراحی سطحی برای افزایش بازده تله نور در سلول خورشیدی سیلی ی – نشریه اسپرینگر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی سطحی برای ارتقای بازدهی به دام اندازی نور در سلول های خورشیدی سیلی ی غشا نازک عنوان انگلیسی مقاله: a surface design for enhancement... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله جلوگیری از لرزش گرداب ناشی از استوانه با کنترل جریان مبتنی بر مکش – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله جلوگیری از لرزش گرداب ناشی از استوانه با کنترل جریان مبتنی بر مکش – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فرونشانی ارتعاش ناشی از گرداب در استوانه‌ ای دایروی با بهره گیری از کنترل جریان مبتنی بر مکش عنوان انگلیسی مقاله: suppression of vortex-induced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ولتاژ مدار باز بالا با سلول ترمو- فتوولتائیک – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله ولتاژ مدار باز بالا با سلول ترمو- فتوولتائیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سلول ترمو- فتوولتائیک جدید دارای چاه کوانتومی برای ولتاژ مدار باز بالا عنوان انگلیسی مقاله: a novel thermo-p ovoltaic cell with quantum-well for high open... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله استفاده ازالگوریتم ژنتیک و خواص پانل pv در بهینه سازی پارامتر مدل – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله استفاده ازالگوریتم ژنتیک و خواص پانل pv در بهینه سازی پارامتر مدل – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: خصوصیات پانل pv و بهینه سازی کلی پارامترهای مدل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله: characterization of pv panel and global... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله افزایش اختلاط در زانویی ساده

  rahmatiبهمن 12, 1395
   ترجمه مقاله افزایش اختلاط در زانویی ساده

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش اختلاط در یک زانویی ساده عنوان انگلیسی مقاله: increasing mixing in a simple elbow برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده بررسی پخش بار اقتصادی جهت شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته – مجله ieee

  rahmatiبهمن 11, 1395
   مقاله ترجمه شده بررسی پخش بار اقتصادی جهت شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته برای ارزی پخش بار اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله: simulation of correlated wind speed data for economic dispatch evaluation...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله بررسی منتشر کننده جداره hvac – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 2, 1395
   ترجمه مقاله بررسی منتشر کننده جداره hvac – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ای عددی و آزمایشگاهی در مورد یک منتشر کننده جداره hvac عنوان انگلیسی مقاله: numerical and experimental study of a hvac wall diffuser... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهره وری اسکوتر الکتریکی هدایت مستقیم با سایزبندی باتری

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله بهره وری اسکوتر الکتریکی هدایت مستقیم با سایزبندی باتری

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بهبود بهره وری اسکوتر الکتریکی مستقیم هدایت شده با مدیریت انرژی و سایزبندی باتری عنوان انگلیسی مقاله: efficiency improvement of a directly-driven electric scooter...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده سیستم چند عاملی مبتنی براتوماسیون میکرو شبکه با macsimjx – مجله ieee

  rahmatiدی 29, 1395
   مقاله ترجمه شده سیستم چند عاملی مبتنی براتوماسیون میکرو شبکه با macsimjx – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کنترل توزیع یافته بر مبنای سیستم های چند عاملی و خ ر سازی شبکه ریز با استفاده از مک سیمج عنوان انگلیسی مقاله: multi agent... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ع العمل خاک سازه برج های خنک کننده

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله ع العمل خاک سازه برج های خنک کننده

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: واکنش متقابل خاک – سازه استاتیک و دینامیک برج های خنک کننده کازرون عنوان انگلیسی مقاله: static and dynamic soil–structure interaction response of kazeroon...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بازآرایی آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه با الگوریتم ژنتیک – مجله ا ویر

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله بازآرایی آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه با الگوریتم ژنتیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیکربندی مجدد آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه برای بدست آوردن حداکثر توان با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله: solar pv array... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ann بر پایه شیوه mppt برای شرایط متغیر سایه – مجله ا ویر

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله ann بر پایه شیوه mppt برای شرایط متغیر سایه – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبکه عصبی بر پایه شیوه mppt برای شرایط سریعا متغیر سایه عنوان انگلیسی مقاله: ann based mppt method for idly variable shading conditions برای... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله روش ردی نقطه توان حداکثر جهت شرایط سایه جزئی – مجله ا ویر

  rahmatiدی 28, 1395
   ترجمه مقاله روش ردی نقطه توان حداکثر جهت شرایط سایه جزئی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تکنیکهای ردی نقطه توان ماکزیمم برای استفاده در شرایط سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: a review of maximum power point tracking techniques for... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده کاهش تولید فتوولتائیک انرژی از موج دار شدن – مجله ieee

  rahmatiدی 28, 1395
   مقاله ترجمه شده کاهش تولید فتوولتائیک انرژی از موج دار شدن – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاهش توان وجی فتوولتائیک از طریق ریپل: محاسبه عمومی ساده و تاثیر سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: decrease in p ovoltaic power output from ripple:...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی کاویتاسیون در نازل ونتوری افقی – مجله ا ویر

  rahmatiدی 28, 1395
   ترجمه مقاله بررسی کاویتاسیون در نازل ونتوری افقی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعات تجربی راجع به کاویتاسیون هوادهی شده در نازل ونتوری افقی عنوان انگلیسی مقاله: experimental study of aerated cavitation in a horizontal venturi nozzle...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با statcom با طراحی سیستم کنترل – مجله ا ویر

  rahmatiدی 27, 1395
   ترجمه مقاله بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با statcom با طراحی سیستم کنترل – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی جدید یک سیستم کنترل به منظور بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با استفاده از statcom با وجود خطای ولتاژ عنوان... بیشتر بخوانید

 • ترجمه مقاله اثر هارمونیک بر توربین‌ باد pmsg با استراتژی برای حفظ تعادل ولتاژ خازن – مجله ا ویر

  rahmatiدی 27, 1395
   ترجمه مقاله اثر هارمونیک بر توربین‌ باد pmsg با استراتژی برای حفظ تعادل ولتاژ خازن – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات پنجمین هارمونیک و افت توربین‌های باد pmsg با یک استراتژی جدید حفظ تعادل برای ولتاژهای خازنی عنوان انگلیسی مقاله: fifth harmonic and sag... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله فشار میانگین زمانی در سرریز پلکانی – مجله taylor & francis

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله فشار میانگین زمانی در سرریز پلکانی – مجله taylor & francis

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه آزمایشگاهی در ارتباط با فشارهای متوسط زمانی در سرریز پلکانی عنوان انگلیسی مقاله: experimental study on time-averaged pressures in stepped spillway برای ...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کارایی خنک کننده برج خنک کننده مکش طبیعی تحت باد مخالف – مجله ا ویر

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله کارایی خنک کننده برج خنک کننده مکش طبیعی تحت باد مخالف – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عملکرد خنک سازی یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی تحت جریان باد مخالف و یک روش حصارسازی جهت ارتقای بازدهی خنک سازی عنوان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تاثیر میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله تاثیر میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی عنوان انگلیسی مقاله: electric field effects on the swirling combustion dynamics برای رایگان مقاله انگلیسی با...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت تاثیر بالستیک – مجله ا ویر

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت تاثیر بالستیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک عنوان انگلیسی مقاله: finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله رسیدگی به خستگی در توربین hp avon با تناوب بالا در شرکت un gas

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله رسیدگی به خستگی در توربین hp avon با تناوب بالا در شرکت un gas

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معیارهای بکار رفته در شرکت un gas جهت رسیدگی به خستگی با تناوب بالا در توربین hp avon عنوان انگلیسی مقاله: measures employed at... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده نقصهای فیزیکی در دستگاه گرافینی بر پایه اتصال pn – مجله ieee

  rahmatiدی 19, 1395
   مقاله ترجمه شده نقصهای فیزیکی در دستگاه گرافینی بر پایه اتصال pn – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی چگونگی نقایص فیزیکی در دستگاه های گرافینی بر پایه اتصال pn با قابلیت پیکربندی مجدد عنوان انگلیسی مقاله: investigating the behavior of physical... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده مدلینگ نیرو و مشخصه ی گیت منطقی مبتنی برگرافین – مجله ieee

  rahmatiدی 19, 1395
   مقاله ترجمه شده مدلینگ نیرو و مشخصه ی گیت منطقی مبتنی برگرافین – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی نیرو و مشخصه ی گیت های منطقی بر پایه گرافین عنوان انگلیسی مقاله: power modeling and characterization of g hene-based logic gates برای...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ریسک نشت از کشتی سوخت گاز طبیعی مایع با دینامیک سیالات محاسباتی – مجله ا ویر

  rahmatiدی 18, 1395
   ترجمه مقاله ریسک نشت از کشتی سوخت گاز طبیعی مایع با دینامیک سیالات محاسباتی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: چارچوبی برای ارزی کمی ریسک نشت از کشتی های سوخت ال.ان.جی با رویداد سی.اف.دی درختی عنوان انگلیسی مقاله: framework for the quantitative essment of...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله راهبرد بهینه سازی انرژی راکتیو برای سیستم توزیع با نفوذ تولید پراکنده – مجله ا ویر

  rahmatiدی 18, 1395
  مشاهده متن کامل ...
  رایگان مقالات انگلیسی رشته ی مکانیک به همراه ترجمه فارسی رایگان مقالات انگلیسی رشته ی مکانیک به همراه ترجمه فارسی - مقاله , ,انگلیسی ,ترجمه ,فارسی ,رایگان ,مقاله انگلیسی , رایگان ,رایگان مقاله ,فارسی مقاله ,انگلیسی مقاله , رایگان مقاله ,رایگان مقاله انگلیسی ,بی - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی
آخرین عناوین جستجو شده
استفاده از موسیقی برای فرار از واقعی ت ورزش ورزش اختصاص بودجه نقدی میلیارد بودجه 1400 میلیارد سالی 1400 1400 میلیارد بودجه important حریف سلطه پیشگیری principles domination chess endgames endgame principles principles domination پیشگیری chess اصول سلطه endgame principles domination پیشگیری chess endgames دانش ژنتیک زادشناسی سایت آزاد واحد قشم www iauqeshm ac ir 2328955 دلار به کدام سو می رود تلفن هوشمند xiaomi redmi note 2 در ژانویه عرضه می شود سریال خاک و نمک تصاویر سریال خاک و نمک اهنگ غمتاک با صدای ز له مازندران مجید حسینی مبارک مبارک باشد دوست مبارک هوای کوی تو از دل نمی رود فایل فلش فارسی نوکیا 6060 rh 73 ورژن ی داماد عروس دفینه آموزش پکیچ عروس داماد دفینه ی تمام منابع پکیچ آموزش ساخت کارخانه محصول 3774363 مدل مو جدید ساعد سهیلی جشنواره فجر ۹۵ لحظه بارونو پیامکهای تبریک ولادت حضرت فاطمه س روز مادر و روز زن توتال ۱۶ ۳ درصد از سهام ماراتن اویل لیبی را ید مدیرکل حمل نقل پایانه های اسان رضوی گفت در حال حاضر کشور ترکمنستان با اجازه عبور تنها هشت دست ع های هوایی فوق العاده زیبا از شیراز obat aborsi manado 085251718654 pin bbm 2ac4edf5 obat telat bulan beeg صربستانی جواب صفحه 32 مهارت های نوشتاری پایه هشتم فلش نورافشانی پیدا شدن یک جسد در حاشیه رودخانه زرجوب رشت و حضور نیروی انتظامی در محل بازی نسخه سرور اصلی وضعیت صورتی وضعیت سرورهای وارد شوید مراجعه کنید نسخه اصلی بدون نیاز سفارش ساخت کلیشه ف ی دفتر خدمات زیارتی مهربان سیرمدینه گل ی round تقلبی در راه ایران خالکوبی عجیب و دردناک دختر 27 ساله سوژه شد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی اخبار، پست ها، مقالات و محتوای وب سایت واژه به صورت اتوماتیک و لحظه ای از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و به همراه لینک سایت مرجع و منبع آن نمایش داده میشود. با استناد به قانون تجارت الکترونیک با توجه به اینکه وب سایت واژه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است لذا مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون بر عهده منبع خبر و کاربران آنها میباشد همچنین در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر بوده و کاربران میتوانند با کلیک بر روی لینک ‘درخواست حذف’ نسبت به گزارش و حذف آن اقدام نمایند.
Copyright © Vazhe All Rights Reserved.