• ترجمه مقاله ساخت شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا با آنالیز داده بزرگ – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله ساخت شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا با آنالیز داده بزرگ – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برنامه ریزی شهری و ساخت ای هوشمند براساس اینترنت اشیا با استفاده از تحلیل داده های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله: urban planning and building... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فضای سبز شهری، سلامت عمومی و عد زیست محیطی: چالش های ایجاد شهر هایی سبز عنوان انگلیسی مقاله: urban green space, public health, and... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد تفکر 3 گروه از طراحان مبتنی بر خودسنجی – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله متد تفکر 3 گروه از طراحان مبتنی بر خودسنجی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روشهای فکر (در زمان طراحی) 3 گروه متفاوت از طراحان بر اساس (داده های) خودسنجی عنوان انگلیسی مقاله: the design thinking approaches of... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله آرایش سازه ای معماری قدیمی

   ترجمه مقاله آرایش سازه ای معماری قدیمی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معماری اوایل و اشکال ساختاری آن عنوان انگلیسی مقاله: early islamic architecture and structural configurations برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دیزاین باثبات جهت معماری کم کربن – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله دیزاین باثبات جهت معماری کم کربن – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی پایدار برای معماری کم کربن عنوان انگلیسی مقاله: sustainable design for low carbon architecture برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزی پیشرفت بسوی اتخاذ تعاریف ساختمان ها با انرژی تقریبا صفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله: essment of the progress towards... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجربه های کاربر نهایی در ساختمان های انرژی صفر عنوان انگلیسی مقاله: end-user experiences in nearly zero-energy houses برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی: مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

   ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار شبکه حسگر بی سیم با پیکربندی صفر برای ساختمان های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: towards a zero-configuration wireless sensor network architecture for smart... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله معماری سبز مفهوم پایداری – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله معماری سبز مفهوم پایداری – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معماری سبز: یک مفهوم پایداری عنوان انگلیسی مقاله: green architecture: a concept of sustainability برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی... بیشتر بخوانید

 • ترجمه مقاله هنر صدا و معماری جهت شهرسازی – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله هنر صدا و معماری جهت شهرسازی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: هنر صدا و معماری: افق‌های جدیدی برای معماری و شهرسازی عنوان انگلیسی مقاله: sound art and architecture: new horizons for architecture and urbanism برای... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله طراحی پیکربندی محل از نظر زمان – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله طراحی پیکربندی محل از نظر زمان – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: بعد زمان در طراحی جانمایی کارگاه ساختمانی عنوان انگلیسی مقاله: the time dimension in site layout planning برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله فرم شهری و قابلیت پایداری – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله فرم شهری و قابلیت پایداری – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن : مطالعه موردی روم عنوان انگلیسی مقاله: urban form and sustainability: the case study of rome... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمانی

   ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمانی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی برای طراحی پایدار توانمند عنوان انگلیسی مقاله: using building information modeling technology to empower sustainable design برای... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ماجرای نمای دو پوسته ای

   ترجمه مقاله ماجرای نمای دو پوسته ای

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ماجرای نمای دو پوسته ای عنوان انگلیسی مقاله: story of the double-skin facade برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله روشهایی برای مدیریت بحران در ساخت و ساز – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله روشهایی برای مدیریت بحران در ساخت و ساز – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت نوآورانه بحران در ساخت و ساز: شیوه ها و فرایند عنوان انگلیسی مقاله: innovative crisis mana ent in construction: approaches and the process برای... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تحقیق در مورد برج شانگهای

   ترجمه مقاله تحقیق در مورد برج شانگهای

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برج شانگهای عنوان انگلیسی مقاله: shanghai tower برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله استفاده مجدد از ساختمان ها با اینرسی حرارتی بالا – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله استفاده مجدد از ساختمان ها با اینرسی حرارتی بالا – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه محیط حرارتی داخل خانه های روستایی ناواپالوس (اسپانیا): مزایای استفاده مجدد از ساختمان هایی با اینرسی حرارتی بالا عنوان انگلیسی مقاله: study of... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مطالعه معماری فراکتال

   ترجمه مقاله مطالعه معماری فراکتال

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معماری فراکتال عنوان انگلیسی مقاله: fractal architecture برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ترکیبی از گسترش عملکرد کیفی و فرآیند تحلیل شبکه

   ترجمه مقاله ترکیبی از گسترش عملکرد کیفی و فرآیند تحلیل شبکه

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفی و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزی پروژه توسعه مجدد شهری عنوان انگلیسی مقاله: a combination of quality function deployment... بیشتر بخوانید »

صفحه 2 از 5«12345»

ب درآمد از مقالات ترجمه شده

ترجمه های رایگان

 • رایگان ترجمه مقاله نوارگردان مغناطیسی

  رایگان ترجمه مقاله نوارگردان مغناطیسی

  دی 6, 1394
 • رایگان ترجمه مقاله بررسی نرم افزار شبیه سازی semola

  رایگان ترجمه مقاله بررسی نرم افزار شبیه سازی semola

  دی 6, 1394
 • رایگان ترجمه مقاله معماری ویلا – ویلای ساووی

  رایگان ترجمه مقاله معماری ویلا – ویلای ساووی

  دی 6, 1394
 • رایگان ترجمه مقاله تکنولوژی زبان

  رایگان ترجمه مقاله تکنولوژی زبان

  دی 5, 1394

مطالب علمی

 • کنترل همروندی چیست؟ (concurrency control)

  کنترل همروندی چیست؟ (concurrency control)

  فروردین 31, 1395
 • سیستم vibex چیست؟

  سیستم vibex چیست؟

  فروردین 31, 1395
 • ذخیره داده های شبکه های حسگر بی سیم

  ذخیره داده های شبکه های حسگر بی سیم

  فروردین 31, 1395
 • مزارع وب سرور چیست؟ (web server farms)

  مزارع وب سرور چیست؟ (web server farms)

  فروردین 31, 1395
 • طراحی مرتب سازی و ادغام موازی چیست؟ (parallel merge sorting design)

  طراحی مرتب سازی و ادغام موازی چیست؟ (parallel merge sorting design)

  فروردین 31, 1395
 • ماکروارگونومی چیست؟ (macroergonomics)

  ماکروارگونومی چیست؟ (macroergonomics)

  فروردین 22, 1395
 • ترجمه مقاله حل مشکلات زمانبندی پروژه با ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله حل مشکلات زمانبندی پروژه با ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه عنوان انگلیسی مقاله: combining contemporary and traditional project mana ent tools to... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله محوسازی در آسف رنگی با روش تجزیه و تحلیل تصویر – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله محوسازی در آسف رنگی با روش تجزیه و تحلیل تصویر – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تغییرات رنگ و محوسازی در آسف رنگی که توسط روش آنالیز تصویر شناسایی شده است عنوان انگلیسی مقاله: fading and color changes in colored asphalt... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: رفتار بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار عنوان انگلیسی مقاله: autoclaved aerated concrete behavior under explosive action برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله سفارت داستان دو تمدن

   ترجمه مقاله سفارت داستان دو تمدن

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: سفارت، داستان دو فرهنگ عنوان انگلیسی مقاله: emb y, tale of two cultures برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اکولوژی و کارگاه هنر در میانه شهر تهران

   ترجمه مقاله اکولوژی و کارگاه هنر در میانه شهر تهران

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کارگاه هنر، محیط زیست و شهر در میانه شهر تهران عنوان انگلیسی مقاله: mesocity tehran workshop art, ecology and the city برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی هزینه و بازده زیربنای جاده ای

   ترجمه مقاله بررسی هزینه و بازده زیربنای جاده ای

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: هزینه و درآمد زیرساخت جاده ای در اروپا عنوان انگلیسی مقاله: road infrastructure cost and revenue in europe برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تاثیر ویژگی پیمانکاران در موفقیت طرح ساخت و ساز – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله تاثیر ویژگی پیمانکاران در موفقیت طرح ساخت و ساز – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر معیارهای پیمانکاران بر موفقیت پروژه ساخت و ساز: ارزی پس از ساخت عنوان انگلیسی مقاله: the impact of contractors’ attributes on construction project... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله استحکام خمشی و بهره وری فیبر بتن اصلاح شده با پلیمر و متراکم شده با غلتک – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله استحکام خمشی و بهره وری فیبر بتن اصلاح شده با پلیمر و متراکم شده با غلتک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مقاومت خمشی و کارایی فیبر بتن مسلح شده با فیبر فولاد، اصلاح شده با پلیمر و متراکم شده با غلتک (غلتکی) عنوان انگلیسی مقاله:... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله انعکاس صدای دلفین شیوه جدید بهینه سازی – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله انعکاس صدای دلفین شیوه جدید بهینه سازی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش بهینه سازی جدید: پژواک سازی دلفین عنوان انگلیسی مقاله: a new optimization method: dolphin echolocation برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ذهنیت دانشجویان در مورد برنامه توسعه فیزیکی پردیس – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله ذهنیت دانشجویان در مورد برنامه توسعه فیزیکی پردیس – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پایداری پردیس: ذهنیت دانشجویان در مورد برنامه توسعه فیزیکی پردیس در ما ی عنوان انگلیسی مقاله: pus sustainability: student’s perception on pus physical development planning... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تشخیص آسیب سازه تحت تحریک ز له با آنالیز موجک گسسته

   ترجمه مقاله تشخیص آسیب سازه تحت تحریک ز له با آنالیز موجک گسسته

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تشخیص آسیب سازه تحت تحریک ز له با آنالیز موجک گسسته عنوان انگلیسی مقاله: damage detection of structures under earthquake excitation using discrete wavelet analysis ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مطالعه شبیه سازی تشخیص آسیب در ساختمان های اسکلت برش فولادی

   ترجمه مقاله مطالعه شبیه سازی تشخیص آسیب در ساختمان های اسکلت برش فولادی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کاربرد پاسخ ضربه و تحلیل موجک در مطالعه شبیه سازی تشخیص آسیب در ساختمان های اسکلت برش فولادی عنوان انگلیسی مقاله: simulation study of damage... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد فیبر پلیمری در مقاومت بتن

   ترجمه مقاله کاربرد فیبر پلیمری در مقاومت بتن

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کاربرد فیبر پلیمری در مقاومت بتن عنوان انگلیسی مقاله: influence of polymer fiber on strength of concrete مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی مشخصات بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای عطردار

   ترجمه مقاله بررسی مشخصات بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای عطردار

     عنوان فارسی مقاله: بررسی مشخصات بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای عطردار  عنوان انگلیسی مقاله: biochemical and molecular genetic aspects of floral scents مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده کاربرد ahp و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی برنامه ریزی کاربری زمین شهری – مجله ا ویر

   مقاله ترجمه شده کاربرد ahp و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی برنامه ریزی کاربری زمین شهری – مجله ا ویر

     عنوان فارسی مقاله: کاربرد ahp و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی برنامه ریزی کاربری زمین شهری  عنوان انگلیسی مقاله: comparison of fuzzy-ahp and ahp in a spatial multi-criteria decision... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تعریف مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله تعریف مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها – مجله ا ویر

     عنوان فارسی مقاله: تعریف مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها  عنوان انگلیسی مقاله: concept of overstrength in seismic design مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید ید... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیروگاههای انرژی هسته ای

   ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیروگاههای انرژی هسته ای

     عنوان فارسی مقاله: مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیروگاههای انرژی هسته ای  عنوان انگلیسی مقاله: modeling and analysis of aging behavior of concrete structures in nuclear power plants مقاله انگلیسی: برای... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو – مجله ا ویر

     عنوان فارسی مقاله: تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو  عنوان انگلیسی مقاله: globalization and the production of city image in guangzhou’s metro station advertisements مقاله انگلیسی: برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله محاسبه میزان تورک در سپر تعادل فشار زمین در دستگاه تونل کن – مجله ا ویر

   ترجمه مقاله محاسبه میزان تورک در سپر تعادل فشار زمین در دستگاه تونل کن – مجله ا ویر

     عنوان فارسی مقاله: تعیین گشتاور حفار کاترهد در سپر تعادل فشار زمین epb ماشین تونل زنی  عنوان انگلیسی مقاله: determination of the cutterhead torque for epb shield tunneling machine مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تاثیر نوع مواد در ایجاد المان محدود ترک حاصل از خستگی بتن – مجله ا ویر

  inspiration تیر 18, 1394
   ترجمه مقاله تاثیر نوع مواد در ایجاد المان محدود ترک حاصل از خستگی بتن – مجله ا ویر

     عنوان فارسی مقاله: تاثیر نوع مواد در ایجاد المان محدود ترک حاصل از خستگی بتن  عنوان انگلیسی مقاله: material model for finite element modelling of fatigue crack growth in concrete مقاله انگلیسی: برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد توسعه عملکرد کیفیت qfd در طراحی ساخت و ساز آپارتمان

  inspiration تیر 18, 1394
   ترجمه مقاله کاربرد توسعه عملکرد کیفیت qfd در طراحی ساخت و ساز آپارتمان

     عنوان فارسی مقاله: کاربرد توسعه عملکرد کیفیت qfd در طراحی ساخت و ساز آپارتمان  عنوان انگلیسی مقاله: using quality function deployment (qfd) in the design phase of an apartment construction project مقاله انگلیسی: برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ایجاد فضاهای اجتماعی شهری ویژه دسالان در معماری – مجله ا ویر

  inspiration تیر 18, 1394
   ترجمه مقاله ایجاد فضاهای اجتماعی شهری ویژه دسالان در معماری – مجله ا ویر

     عنوان فارسی مقاله: فضاهای اجتماعی شهری و فضای باز ارزان قیمت به عنوان محیط اجتماعی ک ن  عنوان انگلیسی مقاله: low cost flats outdoor space as children social environment مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تفاوت و ساختمان می وم در محیط طبق طراحی معماری – مجله npg

  inspiration تیر 18, 1394
   ترجمه مقاله تفاوت و ساختمان می وم در محیط طبق طراحی معماری – مجله npg

     عنوان فارسی مقاله: تاثیراتی که طراحی معماری بر تنوع و ساختار می وم محیط های ساخته شده می گذارد  عنوان انگلیسی مقاله: architectural design influences the diversity and structure of the built environment microbiome مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله آموزش معماری پایدار – مجله plea

  inspiration تیر 18, 1394
   ترجمه مقاله آموزش معماری پایدار – مجله plea

     عنوان فارسی مقاله: آموزش معماری پایدار  عنوان انگلیسی مقاله: education for sustainable architecture مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید ید ترجمه آماده:   سال انتشار  2005 تعداد صفحات... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شبیه سازی در ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خانگی – مجله ا ویر

  inspiration تیر 13, 1394
   ترجمه مقاله شبیه سازی در ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خانگی – مجله ا ویر

     عنوان فارسی مقاله: افزایش ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خانگی: شبیه سازی پیشرفتهای بالقوه به روش مونت کارلو  عنوان انگلیسی مقاله: increasing innovation in home energy efficiency: monte carlo simulation of potential improvements مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله طراحی بتن خود متراکم با سرباره آهن گدازی دانه ای شده زمینی – مجله ا ویر

  inspiration تیر 12, 1394
   ترجمه مقاله طراحی بتن خود متراکم با سرباره آهن گدازی دانه ای شده زمینی – مجله ا ویر

     عنوان فارسی مقاله: طراحی بتن خود متراکم با سرباره آهنگدازی دانه ای شده زمینی  عنوان انگلیسی مقاله: design of self-compacting concrete with ground granulated blast furnace slag مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله برنامه ریزی و طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه – مجله citeseerx

  inspiration تیر 8, 1394
   ترجمه مقاله برنامه ریزی و طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه – مجله citeseerx

     عنوان فارسی مقاله: برنامه ریزی و طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه  عنوان انگلیسی مقاله: thermal-aware 3d microarchitectural floorplanning مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی فازی در صنعت ساخت و ساز – مجله ا ویر

  inspiration تیر 8, 1394
   ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی فازی در صنعت ساخت و ساز – مجله ا ویر

     عنوان فارسی مقاله: برآورد مفهومی هزینه با استفاده از شبکه عصبی هیبریدی فازی تکاملی برای پروژه های صنعت ساخت و ساز  عنوان انگلیسی مقاله: conceptual cost estimates using evolutionary fuzzy hybrid neural network for projects in... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله معیار آب مجازی و تحلیل تغییر ساختار محصولات کشاورزی – مجله ieee

   ترجمه مقاله معیار آب مجازی و تحلیل تغییر ساختار محصولات کشاورزی – مجله ieee

     عنوان فارسی مقاله: معیار آب مجازی و تحلیل های تغییر ساختار برای محصولات کشاورزی منطقه جلگه ای سانجیانگ  عنوان انگلیسی مقاله: virtual water measure and analyses of structure change for regional agricultural products in sanjiang plain... بیشتر بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده متن کامل ...