فردا امتحان دینی دارم
خدا ی اموزش و پرورش گفت 25 درصد تاثیر دریغ از دو درصد ترس تو وجود من که بخونم بلکم بیست شم
فردا اولین امتحان نهایی و درس شیرین دین و زندگی
دو تا قبلی ها داخلی بود بیست شدم
خدا فردا رو به خیر کنه همه رو از بنی هاشم خوندم امیدوارم همونا بیاد چون دریغ از یه بار کتاب رو ورق زدن

بعدا نوشت...

یه نصیحت ...

اصلا به امید بنی هاشم نرید سر جلسه امتحانمشاهده متن کامل ...