قالب وب هم متناسب با فصل عوض میشه

قبلها میگفتیم فصل داد فصل گندیست یه دو سالی میشه که ادم میمونه بگه از کدوم فصل بدش میاد

فردا اولین امتحان شروع میشود تاریخ داریم ببینم چه جوری میدم برام دعا کنید شدید

امسال نهایی دارم و بد مصب بیست و پنج درصد تو کنکور تاثیر داره دیگه تنبلی بسته باید معدل بالا نوزده شه

رسما به غلط افتادم

فعلا بدرود.مشاهده متن کامل ...