ادم بدشانس شاخ و دم نداره نمونه بارزش خود بنده

تا دیروز به این نیلو بانو میگفتم بنده تقلب میکنم در حد تیم ملی ی نمیفهمه نگو دختره چمشم داره به چه شوری

امروز رسما طوماری از تقلب ازم گرفتن

بلی ما هم لو رفتیم

اقا ما امتحان هندسه داشتیم از اون جایی که همه بلا اثتثنا ( درسته ایا؟) هندسه رو حفظ میکنیم یک سری مطالبی که به جان خودم چرت و مز ف بود رو وقت ن ( حوصلش و نداشتم) حفظ کنم نوشتم رو کاغذ یکی هم خیلی طولانی بود اصلا ننوشتم بردم سر جلسه

شانس گند یهنی من زیاد به خودتون ندید بدتر از شما هم هست

اقا یه معلم اومده بود مراقبت که انشالله این بلا سر خودش بیاد نمیدونم اصلا چجوری یکان اومد بالا سرم سرشو کرد زیر میز برگه ها رو برداشت گفت برو بیرون

منم خیلی ریل اصلا خودمو نباختم (دروغه قلبم مثل بمب ساعتی میزد)از کلاس اومدم بیرون تا یه ربع تو هنگ بودم تموم سوالا رو بلد بودم تا حد ۱۶ نوشتم بقیشم تفسیر بود نذاشت نامرد بنویسم

قسمت جذابش مونده

هیچ کدوم از سوالای امتحان تو برگهه نبود

ندید خودم میدونم چه حماقتی

رو نیمکت نشسته بودم به شانس گ ه م فکر می سواله واقعا من وقتی داشتن شانس خیرات می کدوم گوری بودم؟

مسئولین پاسخگو نیستن؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

احساس دستی رو شونمه

:اشکال نداره خودتو ناراحت نکن ان شالله درست میشه

من:

بلند شدم وایستادم

لیلا : اااااااااا ه من گفتم این اینقدر تخسه گریه نمیکنه

ازاده:خ گریه نکردی

من:

لیلا : عرفانه میگفت برید پریسا رو جمع کنید من نمیتونم بیام پایین

من: واسه چی گریه کنم هیچ کدوم تو تقلبا نبود نمره خودمو میده دیگه

ازاده: یعنی خنثی که میگن پریساس

دیدم عرفانه داره میاد با چشمای خیس گریون خودشو انداخته بغلم

پریسا اشکال نداره بیا بریم با خانم صحبت کنیم هیچی نمیگخ نترس

لیلا گفت: خاک تو سرت این بیشتر از تو نگرانه

عرفانه : پریسا تازگی ها تو خیلی ریل شدی من و بگو همش نگران تو بودم

خو چکار کنم اصلا نمیشه کاری کرد دیگه ادم نمیتونه خودشو بکشه که

والا...

داشتم میرفتم خونه دیدم یکی به دوستش گفت : این همونه که تقلب ازش گرفتن

یعنی باید از اینا دعوت به عمل بیاره سرعت مخابره اطلاعاتشون عالی بالاس

چشمام شده بود قد وزغ .

خ چی پیش خودشون فکر میکنن چه جذ تی داره براشون شر و ور میبافن


بدبختی نوشت:

گویند: «تقلب مفهومی است بس اساسی» به طوری که شاعر میگوید:

تقلب توانگر کند مرد را / تو کن دبیر دمند را

تاریخچه ی تقلب از جایی شروع میشود که حسن کچل برای نخستین بار تن لش را تکان داد و به مکتب رفت. از بد ماجرا همان روز امتحان ماهیانه ی ک ن فلک بخت مکتب بود. لیک حسن از روی گشادی، چشمان چپش را بر روی ورقه ی همزاد انداخت تا نکتی بس ارزشمند از ورقه ی فوق الذکر، دشت کند. این بود که اولین تقلب تاریخ بشری زده شد. البته این تقلب با روش های فوق العاده ابت (البته در مقابل ترفند های کنونی) صورت گرفت. بدین ترتیب که حسن با کلی زور زدن تن را تکان داد و خود را به بالای ورقه ی همزاد رسانید و خیلی راحت مطالب را دو در فرمود.

زان پس تقلب دوران طلایی خود را آغاز کرد. بدین ترتیب که گسترش یافت و مصادیقی متفاوت پیدا کرد. از جمله تقلب های رایج تقلبات سر امتحان، دو در غذا از سلف، تقلب در اتو زدن، تقلب در شماره دادن، تقلب در مخ زنی، تقلب در بازی (که از آن به جر زنی تعبیر میشود) را می شود نام برد.

حال روش هایی از تقلب در امتحانات را به نظرتان می رسانیم:

روش های نوشتاری:

1- نوشتن روی کف پا، پس کله، پشت گوش و...

2- نوشتن روی میز، پشت نیمکت، زیر نیمکت، پشت مانتوی دختر جلویی و...

3- نوشتن روی دستمال دماغی، پاکت نامه و...

4- نوشتن و لوله تقلب و جاسازی آن در سوراخ های مختلفی از جمله دماغ، دهن، فک پایین، دریچه ی آئورت و ...

روش های با کلاسی:

1- استفاده از ماشین حسابهای ی

2- استفاده از آیینه، موچین، لوازم آرایش، ، ع

روش های جوادی:

1- نمودن یک فقره بچه خون

2- خم سر به روی ورقه ی طرف به صورت تابلو.

3- روش بویایی:خودتان ماسک بزنین و یک بوی گند از خودتان در ین تا مراقب، جرات نزدیک شدن به شما را نکند.

4- روش شیمیایی:بدین معنی که مراقب را با انواع و اقسام مواد شیمیایی از هستی ساقط کنید و بعد با خیال راحت دست به کار شوید.

توجه:

اگر در این امر تبهر کافی ندارید اصلا سمت این کار نروید که عواقبی جز ضایع شدن، ا اج شدن و تابلو شدن ندارد.مشاهده متن کامل ...